Wednesday, 18 January 2012


DRAMA   (STRUKTUR)

1.         Sebutkan empat ciri-ciri drama.                                                               [4 markah]

Skema jawapan

 Pelakon                                                                                                                      1
Skrip                                                                                                                            1
Dialog                                                                                                                         1
Kostum                                                                                                                       1
Aksi                                                                                                                             1
Dipentaskan                                                                                                                1
Maksima  : 4 markah

2.         Nyatakan istilah-istilah drama bagi pernyataan berikut:


Pernyataan


Istilah

(a) Bahagian-bahagian kecil dalam
perjalanan drama atau cerita(b)  Kata-kata pembukaan yang ditulis oleh pengarang bagi menerangkan secara ringkas tentang cerita dalam drama(c). Lazimnya berlainan latar masa dan latar tempatnya(d)  Kata-kata penutup atau ucapan ringkas oleh seseorang pelakon bagi mengakhiri persembahan mereka.


                                                                                                                                    [4 markah]

Skema jawapan

Adegan                                                                                                                                   1
prolog                                                                                                                                      1
babak                                                                                                                                       1
epilog                                                                                                                                      1

NORASMA    :  Itu bukannya hutang, Imran. Aku sedar kau melafazkan janji-janji itu dulu kerana keadaan seperti memaksa. Lagipun aku tak mahulah hidup aku ni. Seumpama melihat pelangi. Nampaknya sungguh indah, berwarna-warni, menawan. Tapi cuma nampak, bukannya boleh dipegang.

3.   Berdasarkan petikan drama ‘Menggapai pelangi’ karya Taha Abdul Kadir, nyatakan 2 gaya bahasa beserta contoh.
                                                                                                                                    [2 markah]
Skema jawapan

I           kata ganda       :           janji-janji/ berwarna-warni                                          1  +  1
Ii          Sinkof             :           tak/ ni                                                                          1  +  1

     IMRAN   : Baru-baru ini, dia yang cari abang. Kasihan dia, emak dan ayahnya sudah meninggal dunia, adiknya ditahan di pusat serenti, menagih dadah kerana sedih atas kematian orang tuanya. Er … abang tahu Yati kecewa mendengarnya. Abang betul-betul minta maaf pada Yati. Abang tak berniat nak lukakan hati Yati. Abang menyesal atas peristiwa itu. Bertahun-tahun abang hidup dalam hambatan rasa bersalah, tertanam pada Yati.

4.         Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a)  Berdasarkan petikan di atas, siapakah ‘Dia’ yang dimaksudkan oleh Imran dalam drama Menggapai Pelangi?                                                                                                            [2 markah]

(b)  Apakah kesudahan hubungan antara Imran dengan ‘dia’.                                   [2 markah]

Skema jawapan

(a) Nor Asma                                                                                                                          2
(b)  Tidak jadi berkahwin                                                                                                        1
       Memilih haluan/ hidup masing-masing                                                                            1
       Mereka bertaubat                                                                                                             1
                                                                                            Maksima  :  2

KEBAYAN  :  La, kamu ni betullah bodoh, tak cerdik, macam budak berumur setahun! Mamat, Putera tu andai saja, tak tahu betul ke tidak. Kamu ni lekas sangat percaya. Kita tunggu Puteri pulang dulu, selepas itu baru kita pergi.

5   Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a)        Berikan maksud sinkope.                                                                                [2 markah]
(b)        Berikan satu contoh sinkope berdasarkan petikan di atas.                             [2 markah]


Skema jawapan

(a)        Sinkope           -           pemendekan perkataan/perkataan yang dipendekkan             2
(b)        Contoh                        -           tak/ni                                                                                       2
SERI NARA  :  Tidak, tidak, hulubalang. Selagi kita semua masih hidup, tuanku takkan ditawan dan dibunuh! Kita masih taat dan setia, masih terus berbakti kepada raja kita. Raja adil harus dijunjung, itulah raja. Raja itulah rakyat dan rakyat itulah raja …


6.         Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a)  Siapakah ‘raja’ yang dimaksudkan oleh Seri Nara?                                             [2 markah]
(b)  Sebutkan nilai masyarakat petikan di atas.                                                           [2 markah]

Skema jawapan

(a)  Sultan Mahmud                                                                                                                2
(b)  Masyarakat istana                                                                                                             1
       Masyarakat pembesar istana                                                                                            1
       Masyarakat rakyat jelata/ rakyat/ hamba/ hamba rakyat                                                  1
                                                                                                             Maksima 2

GULAM RUSSEL   : Seluruh anak Kampong Baru berbagai-bagai peringkat akan dilibatkan. Pembangunan ini berjalan serentak. Apabila dibina hotel kita latih seluruh kakitangan dalam berbagai bidang. Kita juga latih pasukan keselamatan, tukang masak …

7.         Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a)   Apakah yang dimaksudkan dengan teknik imbas muka.                                                [2 markah]
(b)   Berikan contoh imbas muka berdasarkan petikan di atas.                                   [2 markah]

Skema jawapan

(a) Membayangkan/ mengingatkan peristiwa yang akan berlaku                                           2
(b) Apabila dibina hotel kita latih seluruh kakitangan dalam berbagai bidang. Kita juga latih   pasukan keselamatan, tukang masak                                                                                      2

8          Dalam drama Lima perwira oleh Kala Dewata  terdapat pelbagai watak:

(a)   Nyatakan dua watak sampingan.                                                                       [2 markah]
 (b)   Berikan dua perwatakan Hang Tuah dalam drama tersebut.                            [2 markah]

Skema jawapan

Hang Jebat                                                                                                                  1
Hang lekir                                                                                                                   1
Hang kasturi                                                                                                                1
Hang Lekiu                                                                                                                 1
               Maksima  : 2 markah

Seorang yang taat setia pada perintah raja                                                                  1
Seorang yang berani                                                                                                    1
Seorang yang patriotic                                                                                                1                                                                                                                                  maksima : 2                                                                            
KEBAYAN  :  Ayahanda mengambil bonda kamu dan menjadikan bonda kamu isterinya dan melahirkan kamu dari sebuah bar, nite club. Bonda kamu sebagai penari nite club. Di situ tempat buruk bagi mereka itu, ayahanda kamu ambil bonda kamu menjadi isterinya.

9.  Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a)   Nyatakan  dua gaya bahasa yang terdapat dalam petikan.                                  [2 markah]
(b)   Berikan latar masyarakat berdasarkan petikan di atas.                                        [2 markah]

Skema jawapan

(a)  Nite club                                                                                                                           1
       Bar                                                                                                                                   1
       Bonda                                                                                                                              1
       Ayahanda                                                                                                                         1
(b) Masyarakat yang suka berhibur                                                                                         2
      Masyarakat yang mementingkan darjat                                                                            2
      Masyarakat yang terpengaruh dengan budaya barat/ luar                                                            2
                                                         Maksima  : 2

10.  Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a)  Berdasarkan drama ‘Bendahara Tepok’ karya Shaharom Husain, nyatakan nama gelaran bagi Datuk Bendahara Tua.
                                                                                                                                    [2 markah]
 (B)  Berikan dua unsur patriotism Datuk Bendahara Tepok.                                    [2 markah]
  
Skema jawapan

Bendahara Tepok                                                                                                                    1
Bendahara Lubuk Batu                                                                                                           1
Tak gentar/ takut melawan/ menentang musuh                                                                       1
Rela berkorban jiwa dan raga                                                                                                 1
Semangat berkobar-kobar                                                                                                       1
                                                                                                                               Maksima  :  2


SOALAN DRAMA (ESEI)

1.         Berdasarkan drama ‘Bendahara Tepok’ karya Shaharom Hussain, jawab soalan-soalan berikut:

(a)  Huraikan pemikiran drama ini.                                                                             [4 markah]
(b)  Bincangkan empat persoalan yang terdapat dalam drama ini.                             [8 markah]
(c)  Jelaskan empat latar masyarakat dalam drama tersebut.                                      [8 markah]

Skema jawapan
Perjuangan untuk mempertahankan Negara dan bangsa. Contohnya Sultan Melaka bersama pembesar dan rakyat bersungguh-sungguh mempertahankan Melaka daripada jatuh ke tangan Feringgi.                                                                                                                              2  +  2

(CATATAN  :  Mana-mana yang berkaitan diterima)

(b)        Empat persoalan
            -Keruntuhan dan kejatuhan kerajaan Melaka. Contohnya Kota Melaka runtuh pada    tahun 1511. Angkaatan perang Portugis menyerang dan menakluk Melaka.           
                                                                                                                                    1   +  1
- Mempertahankan Negara daripada serangan musuh. Contohnya pembesar dan rakyat berundur dari satu tempat ke satu tempat dalam usaha mempertahankan Melaka.
                                                                                                                                    1   +  1
- Kegigihan menentang musuh. Contohnya Bendahara Tepok, Koja Ahmad, Panglima Alang, dan rakyat berusaha gigih mempertahankan Melaka daripada jatuh ke tangan Feringgi.
                                                                                                                                    1   +  1
- Kekejaman sultan membawa bencana kepada Negara. Contohnya Sultan Mahmud melaksanakan hukuman bunuh terhadap keluarga Tun Mutahir tanpa usul periksa menyebabkan Negeri Melaka dilanda musibah.                                                 1   +  1

-  Perpecahan membawa keruntuhan. Contohnya Sultan Mahmud berundur ke Pagoh dan membiarkan rakyatnya berperang dengan Feringgi.                                                    1   +  1
                                                                                                             (Maksimum 8 markah)
(c)        Empat latar masyarakat

-  Masyarakat yang mempunyai semangat patriotik. Contohnya Bendahara Tepok yang berusia 90 tahun dan berpenyakit lumpuh bersama anakanda, Tun Koja Ahmad serta Sri Nara bersemangat mempertahankan Melaka demi cinta akan tanah air kerana watan/tanah air satu daripada iman.                                                                                                        1   +  1

-  Masyarakat feudalism. Contohnya kerjaan Melaka diketuai oleh Sultan Mahmud, Tengku Permaisuri, Bendahara Tepok, Sri Nara, Hulubalang dan rakyat.                               1   +  1

-  Masyarakat yang taat dan setia kepada sultan. Contohnya sultan akan mempertahankan Melaka daripada Feringgi.                                                                                                1   +  1

-  Masyarakat yang berani berjuang menentang musuh. Contohnya Bendahara Tepok walaupun sifat fizikalnya tepok dan terpaksa di tandu oleh Selamat Gagah sentiasa berani dan bersemangat berjuang menentang Feringgi.                                                                        1   +  1

2.         Berdasarkan drama ‘Lima Perwira’ karya Kala Dewata,jawab soalan-soalan berikut:

(a)  Huraikan lima gambaran masyarakat yang terdapat dalam drama tersebut.     [10 markah]
(b)  Jelaskan lima perwatakan Hang Tuah.                                                              [10 markah]

Skema jawapan

Masyarakat yang taat pada pemerintah. Contohnya Hang Tuah taat kepada Sultan Melaka.                                                                                                                                   1  +  1
Masyarakat yang berjiwa patriotic. Contohnya Hang Tuah sangguh mempertahankan Melaka daripada jatuh ke tangan lanun.                                                                           1  +  1

Masyarakat yang suka merompak. Contohnya Nakhota Antah Berantah merupakan ketua lanun di atas kapal Samudera Buas.                                                                                  1  +  1

Masyarakat yangmempunyai ilmu mempertahankan diri/ pandai bersilat. Contohnya Hang Tuah lima bersaudara menuntut ilmu persilatan bagi mengelak serangan musuh.                                                                                                                                                     1  +  1
Masyarakat yang berani. Contohnya Hang Tuah dan rakan-rakannya berani menentang lanun yang lengkap bersenjata.                                                                                           1  +  1

Seorang yang bercakap benar. Contohnya Hang Tuah berterus terang kepada Juragan Kilat Bersiung mengenai nama sebenarnya.                                                                 1  +  1

Seorang yang taat kepada raja. Contohnya Hang Tuah rela mati daripada melanggar perintah raja.                                                                                                                         1  +  1

Seorang yang berjiwa patriotic. Contohnya Hang Tuah patuh kepada undang-undang dan peraturan Negara.                                                                                                        1  +  1

Seorang yang menegakkan undang-undang. Contohnya Hang Tuah mempertahankan undang-undang Melaka daripada diperkotak-katikkan/ dipermainkan oleh Juragan Kilat Bersiung.                                                                                                                                       1  +  1
Seorang yang menjaga persahabatan. Contohnya Hang  Tuah amat menyanyangi sahabat-sahabatnya iaitu Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kasturi, dan Hang Lekiu.
1  +  1

3.  Berdasarkan drama Muzikal Kampung Baru karya Hata Azat Khan, jawab soalan-soalan berikut;

(a)  Huraikan pemikiran drama tersebut.                                                                     [4 markah]
(b)  Bincangkan persoalan drama.                                                                               [6 markah]
(c)  Jelaskan citra masyarakat karya ini.                                                                    [10 markah]Skema jawapan

(a)  Pemikiran (Tema)
Pemikiran drama ini ialah tentang pembangunan Kampung Baru.                                         2
Gulam Russel serta rakan-rakannya telah membuat pelan pembangunan Kampung Baru secara menyeluruh dan membentangkannya kepada penduduk.                                                                                                                                                                                             2
(b)  Persoalan
1.Persoalan tentang pembangunan kampung di tengah bandar. Contoh;pembangunan kampung baru sebagaimana yang di rancang oleh kerajaan dan Gulam Russel.                                                                                                                                                     1  +  1
2.Persoalan tentang pembangunan yang tidak setara membawa kelembapan ekonomi. Contoh; Stesen kereta api bawah tanahnya di Kampung Baru sunyi kerana ekonominya lembap dan pembangunan tidak setara.                                                                                                                                                                                                                    1  +  1
3.Persoalan tentang perkampungan Melayu yang semakin  memburuk dan melayu. Contoh ; Kampung Baru keadaan longkang dan kebersihannya makin teruk dengan tikus yang membiak dan longkang yang tersumbat.                                                                                                                                                                                                                    1  +  1
4.Persoalan tentang kahwin campur. Contoh; Gulam Russel anak kacukan berbagai bangsa, begitu juga isterinya kacukan India dan Cina.                                                                                                                                                                                                         1  +  1
5. Persoalan keagamaan. Contoh; Agama Islam bukan hanya dianuti orang Melayu malah berbagai bangsa di dunia sebagaimana kata Gulam Russel kepada Haji Palawan                                                                                                                                                          1  +  1
6.Persoalan tentang globalisasi. Contoh; Mengikut kata Gulam Russel dalam era globalisasi masyarakat mesti berubah.                                                                                              1  +  1

7. Persoalan mempertahankan hak orang Melayu. Contoh Haji Palawan mempertahankan hak tanah pusaka milik orang Melayu sebagaimana katanya Kampung Baru ini khas untuk orang Melayu saja.
                                                                                                                                    1  +  1
8. Persoalan tentang pemimpin politik yang suka publisiti. Contoh; Haji Palawan berkata orang politik zaman sekarang suka banyak bercakap  lebih-lebih lagi yang memegang jawatan.
                                                                                                                                    1  +  1
9. Persoalan pemimpin yang pentingkan wang ringgit dan pangkat. Contoh; Raja Molek pembesar Kampung Baru sanggup berpindah jika dibayar 100 juta dan ditabalkan menjadi raja kampung Baru.
                                                                                                                                    1  +  1
10. Persoalan pemimpin yang tidak mengambil berat tentang rakyat. Contoh; Haji Palawan mengamuk di warung Yam Marman kerana sudah 50 tahun merdeka tiada pemimpin yang datang menyelesaikan masalah di Kampung Baru.                                                   1  +  1
                                                                                                                         Maksima  :  6
(c)  Gambaran Masyarakat

1.Masyarakat Kampung Baru iaitu perkampungan di tengah kota Kuala Lumpur.   1  +  1

2. Masyarakat kebanyakannya beragama Islam sebagaimana kata Haji Palawan Kampung baru ini khas untuk orang Melayu saja!......orang Melayu beragama Islam.                     1  +  1

3. Masyarakat mengamalkan kahwin campur sebagaimana Gulam Russel adalah hasil daripada perkahwinan campur.                                                                                                                                                                                                                                    1  +  1
4. Masyarakat  berbilang bangsa seperti Cina dan India.                                           1  +  1

5. Masyarakat asing iaitu dari Indonesia misalnya Pak Gito dan Sulastri yang bekerja di warung Yam Marman.                                                                                                                                                                                                                                        1  +  1

6. Masyarakat masih tidak mengamalkan kebersihan misalnya tikus banyak membiak, longkang tersumbat ,banjir kilat dan air pekat yang meloyakan.                                                                                                                                                                           1  +  1
7. Masyarakat  peniaga, jual ubat dan sebagainya juga terdapat golongan profesional seperti jurutera, pemberita dan arkitek .                                                                                                                                                                                                                                   1  +  1
8. Masyarakat berpelajaran misalnya Gulam Russel lulusan luar negara begitu juga Mak Renong walaupun sudah lewat 60-an tetapi berpelajaran.                                                                                                                                                                                              1  +  1
9. Masyarakat yang inginkan kemajuan misalnya penduduk inginkan kampung mereka dimajukan dari segi infrastruktur namun kepentingan bangsa tidak digadai.                                                                                                                                                                     1  +  1
10. Masyarakat yang mementingkan wang dan pangkat seperti Raja Molek yang sanggup berpindah jika diberi 100 juta serta dilantik menjadi raja.                                               1  +  1

11. Masyarakat yang tidak mengambil berat tentang masyarakat dan sukakan publisiti.
                                                                                                                                    1  +  1
12.Masyarakat yang pandai mengambil kesempatan atas apa-apa yang boleh menghasilkan keuntungan seperti Nesan dan Jalad.                                                                                1  +  1

13. Masyarakat yang mementingkan aktiviti pelancongan. Contoh dalam pelan pembangunan Gulam Russel kemudahan pelancongan diutamakan.                                                            1  +  1

14. Masyarakat bekerjasama, misalnya Gulam Russel bekerjasama dengan rakan-rakannya dalam menyiapkan pelan pembangunan Kampung Baru.                                               1  +  1

15. Masyarakat yang suka kepada nyanyian misalnya dalam menyatakan sesuatu mereka akan melagukannya bersama-sama.                                                                         1  +  1

16. Masyarakat yang masih cintakan nilai-nilai tradisi. Misanya dalam pelan pembangunan Gulam Russel dan rakan-rakannya mengekalkan ciri-ciri tradisional.                                                                                                                                                                 1  +  1
                                                                                                                        Maksima  :  8

No comments:

Post a Comment