Wednesday, 18 January 2012


PROSA TRADISIONAL
PROSA KLASIK : HIKAYAT CENDAWAN PUTIH
Soalan Struktur


         
Setelah itu, maka didengar oleh Raden Kesuma Ningrat katanya. “Ya bondaku, siapa ini?” Maka kata tuan puteri, “Hai anakku, inilah saudaramu yang tua.” Maka Kata Raden Kesuma Ningrat, “Jikalau demikian aku ini anak raja juga.”Maka sahut tuan puteri, “Hai anakku, adapun ini anak raja Indera Kemala putera saudaramu yang tua, anak baginda dengan isteri yang tua.”


   
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->2.(Dipetik daripada teks Seuntai Kasih Secebis Harapan dala
(a) Berdasarkan petikan di atas, apakah hubungan antara Raden Kesuma Wati dengan Raden Kesuma Ningrat?                                                                [2 markah]
(b)  Apakah tujuan utama pengembaraan mereka?                           [2 markah]

<!--[if !vml]-->


Maka segala nujum itu pun pada masing-masing membukakan nujumnya. Setelah itu maka ahli nujum itu pun berdatang sembahnya.”Ya tuanku, dari penyakit paduka ayahnada terlalu sangat rupanya, jukalau tiada seperti kata di dalam nujum hamba tiadalah dapat sembuh,”
<!--[endif]-->3.

(Dipetik daripada teks Seuntai Kasih Secebis Harapan dalam Hikayat Cendawan Putih)(a) Siapakah “paduka ayahanda” yang dimaksudkan dalam petikan di atas?
[2 markah]
(b) Apakah penawar bagi mengubati penyakit “paduka ayahanda” menurut ramalan ahli nujum?                                                                               [2 markah]

Soalan Esei
2. Berdasarkan cerita Hikayat Cendawan Putih
    (a) Huraikan lima latar masyarakat dalam hikayat tersebut.                                 [10 markah]
    (b) Jelaskan lima nilai murni yang terdapat dalam hikayat tersebut.                     [10 markah]Skima Jawapan.
Soalan Struktur

2. (a) - Adik beradik satu bapa berlainan ibu.                                                 [2 markah]
         - Adik beradik                                                                                         [1 markah]

     (b) Untuk mencari telur burung merpatih putih.                                        [2 markah]

3. (a) Raja Indera Kemala Putera                                                                   [2 markah]
    (b) Makan telur burung merpati putih yang bersarang di dalam telinga naga di atas Gunung 
          Meraksa Dewa                                                                                     [2 markah]

Soalan Esei
2. (a) Latar masyarakat :
                   i.   Masyarakat yang penyayang.
Cth.: Puteri Pelinggam Cahaya sanggup mengembara mencari telur burung merpati putih untuk mengubati penyakit ayahandanya.
             ii.  Masyarakat yang zalim.
Cth.: Raden Kesuma Wati sanggup menolong abangnya Raden Kesuma Ningrat ke laut dan membunuh Puteri Pelinggam Cahaya.
         iii.        Masyarakat yang bantu-mambantu
Cth.Raden Kesuma Ningrat sanggup menolong Puteri Pelinggam Cahaya dan raden Kesuma Wati untuk mendapatkan telur burung merpati putih.
          iv.        Masyarakat golongan istana.
Cth.: Raden Kesuma wati, Raden Kesuma Ningrat dan Tuan Puteri Pelinggam cahaya ialah keturunan raja.
 v.   Masyarakat yang memiliki kesaktian.
Cth.: Tuan Puteri Ratna Sari menyamar menjadi burung rajawali yang menyambar Raja Paksi Dewa.
                  vi.     Masyarakat yang percaya kepada peranan nujum.
Cth.: Raden Kesuma Wati memanggil ahli-ahli nujum untuk melihat penyakit ayahandanya.

Nota :
1 isi + huraian/contoh = 2 marka
Maksimum 10 markah    (b) Nilai-nilai murni:
                 i.      Kasih Sayang
Cth.: Tuan Puteri Pelinggam Cahaya begitu sayang dengan ayahandanya sehingga sanggup mengembara mencari telur burung merpati putih.
<!--[if !supportLists]-->                     ii.        <!--[endif]-->Keberanian
Cth.: Raden Kesuma Ningrat dan Puteri Pelinggam Cahaya berani menempuh hutan belantara untuk mencari telur burung merpati putih.
<!--[if !supportLists]-->                    iii.        <!--[endif]-->Kerjasama
Cth.: Raden Kesuma Ningrat bekerjasama untuk mendapatkan telur burung merpati putih untuk Raden Kesuma wati dan Puteri Pelinggam Cahaya.
<!--[if !supportLists]-->                   iv.        <!--[endif]-->Baik Hati
Cth.: Raden Kesuma Ningrat tidak menghukum Raden Kesuma Wati kerana makan kuih di warung tanpa kebenaran tuannya sebaliknya membaayar harga makanan tersebut.
<!--[if !supportLists]-->                    v.        <!--[endif]-->Kegigihan
Cth.: Cth.: Tuan Puteri Pelinggam Cahaya gigih pergi mengembara untuk mencari telur burung merpati putih bagi mengubati penyakit ayahandanya

Nota :
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->1 isi + huraian/contoh = 2 markah
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Maksimum 10 markah
PROSA KLASIK : HIKAYAT INDERA NATA
Soalan Struktur


                Syahadan, maka diceterakannya tatkala ia pergi ke Pulau Pelanggam Cahaya berserta dengan Tuanku Puteri Cenderawati dan peri tatkala tuan puteri dijadikan orang hutan oleh Si Batu Kembar dan peri tatkala tuan puteri dibuangkan di tengah laut oleh Si Batu Kembar dan peri tatkala tuan puteri itu beroleh gemala hikmat daripada Betara Gangga. Maka sekaliannya diceterakannya kepada baginda itu daripada hal ehwalnya Tuan Puteri Cenderawati.
<!--[endif]-->1.
(a)  <!--[endif]-->Ke manakah tujuan Tuan Puteri Cenderawati?                           [1 markah]
<!--[if !supportLists]-->(b)  <!--[endif]-->Dari manakah Tuan Puteri beroleh batu gemala hikmat?           [2 markah]
<!--[if !supportLists]-->(c)  <!--[endif]-->Apakah yang dilakukan oleh Si Batu Kembar kepada Tuan Puteri Cenderawati?
     [1 markah]

<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
                Dan adalah tuan puteri berkata-kata itu air matanya bercucuran seraya menceterakan hal ehwalnya tatkala ia belayar dengan baginda itu hendak pergi mengambil buah-buahan dan bunga-bungaan di pulau Pelenggam Cahaya itu dan peri ketika ia direbut oleh Si Batu Kembar dan peri tatkala ia dibuang oleh Si Batu Kembar ke dalam laut itu dan peri tatkla ia diambil oleh Betara Gangga itu serta diberinya gemala hikmat kesaktian dan peri tatkala ia diam di hujung negeri Rom itu sekaliannya habis diceterakannya kepada anakanda Indera Nata.
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->2.
            (Dipetik daripada teks Seuntai Kasih Secebis Harapan dalam Hikayat Indera Nata)

<!--[if !supportLists]-->(a)  <!--[endif]-->Nyatakan dua latar tempat berdasarkan petikan prosa tersebut.
(i)………………………………………….
(ii)………………………………………..
                                                                                                      [2 markah]


<!--[if !supportLists]-->(b)  <!--[endif]-->Lengkapkan rajah di bawah

Raja Rom +(i) __________________________________ [1 markah]
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->                              (Permaisuri)

                  (ii)________________________ + Tuan Puteri Cendera Kesuma
                  (Putera baginda) [1 markah]  

<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
                Kalakian,maka Indera Nata itu pun tiada mara bahayanya itu tetapi semakin dimamahnya juga. Setelah itu maka dirasainya ngilu giginya. Maka segera dikeluarkannya dari mulutnya serta dihempaskannya kepada batu gunung itu. Batu itu pun pecah berhambura.
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->3.                                (Dipetik daripada teks Seuntai Kasih Secebis Harapan dalam Hikayat Indera Nata)
Nyatakan dua gaya bahasa beserta contoh dalam petikan di atas.
                                                                                                                        [4 markah]

Soalan Esei
<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Berdasarkan Hikayat Indera Nata
<!--[if !supportLists]-->(a)  <!--[endif]-->Huraikan lima perwatakan Indera Nata.                                                   [10 markah]
<!--[if !supportLists]-->(b)  <!--[endif]-->Huraikan plot cerita tersebut.                                                                    [10 markah]


Skima Jawapan
Soalan Struktur
<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->(a) Pulau Pelanggam Cahaya                                                                        [1 markah]
(b) Betara Gangga                                                                                          [1 markah]
<!--[if !supportLists]-->(c)  <!--[endif]-->-  Dijadikan orang hutan
- Dibuang ke tengah laut                                                                           [2 markah]
2. (a) - Pulau Pelanggam Cahaya/ laut/ hujung negeri Rom                         [2 markah]
    (b) (i) Tuan Puteri Cenderawati                                                                  [1 markah]
         (ii) Indera Nata                                                                                       [1 markah]3. Dua gaya bahasa :
                         - Bahasa Klasik – kalakian, maka
- Hiperbola – maka segera dikeluarkannya dari mulutnya serta dihempaskannya
  kepada batu gunung itu. Batu itu pun pecah berhamburan.

Skima Jawapan
Soalan Esei

1.         (a) Lima perwatakan Indera Nata :
<!--[if !supportLists]-->                      i.        <!--[endif]-->Anak Raja Rom dan Tuan Puteri Cenderawati
<!--[if !supportLists]-->                     ii.        <!--[endif]-->Digelar Si Piatu
<!--[if !supportLists]-->                    iii.        <!--[endif]-->Kacak
<!--[if !supportLists]-->                   iv.        <!--[endif]-->Mempunyai kesaktian
Cth.: Tubuhnya dapat mengeluarkan api dan kebal.
<!--[if !supportLists]-->                    v.        <!--[endif]-->Seorang yang penyayang
Cth.: Meminta TPCK menghidupkan kembali ayahandanya Raja Rom dan menemukan semula ayahanda dan bonda yang telah terpisah.
<!--[if !supportLists]-->                   vi.        <!--[endif]-->Seorang yang berani
Cth.: IN sanggup berdepan dengan raksasa dan Berjaya menangkap dan membunuh raksasa. IN juga telah membunuh Si Batu Kembar dan Indera Jenaka .IN telah berjaya mendapat gajah bergading emas dan membebaskan tujuh puteri daripada tawanan raksasa.
<!--[if !supportLists]-->                  vii.        <!--[endif]-->Seorang yang bijaksana
Cth.: IN Berjaya mengelakkan berlakunya peperangan antara Rom dengan tujuh orang raja dengan cara yang sangat berdiplomasi.
<!--[if !supportLists]-->                 viii.        <!--[endif]-->Seorang yang pemaaf
Cth.: IN memaafkan segala perbuatan kejam yang telah dilakukan oleh ayahandanya Raja Rom kerana mengetahui bahawa Si Batu Kembar yang telah meracuni fikiran ayahandanya dan menganggap setiap manusia tidak lepas daripada melakukan kesilapan.

(b) Plot:
i )Plot cerita

Permulaan cerita
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Kematian Si Batu Kembar Raja Rom dan Idera Jenaka (IN).
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->IN mengetahui bahawa Raja Rom ialah ayahandanya yang sebenar.
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Tuan Puteri Cendera Kesuma telah menghidupkan semula Raja Rom.
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Raja Rom bertemu semula dengan anak dan isterinhya.
Perkembangan cerita
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Tujuh orang raja hendak mengambil semula puteri masing-masing daripada IN.
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Mereka strategi untuk berperang sekiranya gagal meminta Puteri tersebut secara baik.
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Tujuh orang raja menyediakan segala kelengkapan perang secara besar-besaran dan menuju ke Rom.
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Membatalkan hasrat kerana terpegun dengan sifat-sifat mulia IN.
Puncak cerita (Klimaks)
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->IN Berjaya menewaskan raksasa .
Peleraian cerita
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Negara Rom selamat daripada amcaman raksasa dan tujuh orang raja.
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Tujuh orang raja dengan rela hati menyerahkan puteri-puteri mereka kepada IN lalu kembali semula ke ngegeri masing-masing.

           
         


           PROSA KLASIK HIKAYAT NAKHODA MUDA

Soalan Struktur
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
                Setelah sudah dinobatkan Maharaja  Johan Syah itu maka mayat baginda itu pun diarak oranglah ke kubur betapa adat segala raja yang besar-besar mati dan baginda pun demikianlah diperbuat akan paduka anakanda baginda.Setelah sudah baginda tertanam itu maka beberapa emas dan perak dianugerahkan Maharaja Johan Syah itu kepada segala fakir dan miskin.Lain daripada itu beberapa pula kain dan baju dan makan-makanan
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->2.
(Dipetik daripada teks Seuntai Kasih Secebis Harapan dalam Hikayat Indera Nata)
<!--[if !supportLists]-->(a)  <!--[endif]-->Berikan satu adat istiadat diraja dalam petikan di atas.                            [2 markah]
<!--[if !supportLists]-->(b)  <!--[endif]-->Nyatakan dua nilai murni yang terdapat dalam petikan tersebut.            [2 markah]

Soalan Esei
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
                “Ya, Tuanku Syah Alam! Ada satu permainan tuanku.Terlalu ajaib sekali dengan kebesaranTuhan Yang Maha Tinggi: Suatu buah kayu bernama kayu rumbnia,tuanku.Jikalau setelah sudah kita makan isinya maka dilemparkan ke tanah dirinya; maka dengan seketika itu juga ia tumbuh lalu berbuah dapat dimakan pula buahnya .”
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->2.        
(Dipetik daripada teks Seuntai Kasih Secebis Harapan dalam Hikayat Indera Nata)

<!--[if !supportLists]-->              i.        <!--[endif]-->Huraikan peristiwa yang berlaku apabila Maharaja Johan Syah memperkenalkan buah rumbnia kepada Maharaja Digam Alam.
[10 markah]
<!--[if !supportLists]-->             ii.        <!--[endif]-->Bincangkan lima persoalan dalam hikayat tersebut.
[10 markah]Skima Jawapan
2. (a) Istiadat pemakaman diraja                                                                    [2 markah]
    (b) Bekerjasama, Pemurah, Tolong-Menolong                                          [2 markah]

2. (a) Peristiwa :
<!--[if !supportLists]-->                      i.        <!--[endif]-->MJS dan MDA membuat pertaruhan
<!--[if !supportLists]-->                     ii.        <!--[endif]-->Pertaruhannya adalah buah rumbnia itu akan tumbuh apabila dicampak ke tanah.
<!--[if !supportLists]-->                    iii.        <!--[endif]-->Jika MJS kalah isi kapal akan dirampas dan pengikutnya akan ditawan manakala jika MDA kalah negeri MDA akan menjadi milik MJS
<!--[if !supportLists]-->                   iv.        <!--[endif]-->MJS tewas sebab buah rumbnia hanya tumbuh di atas tanah Pulau Rumbnia.
<!--[if !supportLists]-->                    v.        <!--[endif]-->Isi kapal MJS dirampas dan mereka semua ditawan.

     (b) Persoalan ;
<!--[if !supportLists]-->                      i.        <!--[endif]-->Pertaruhan yang membawa kerugian.
Cth.: MJS telah kehilangan isi kapal dan ditawan akibat pertaruhan.
Kesetiaan kepada raja
Cth.: Pengikut-pengikut MJS tetap setia kepada baginda walupun bagindaa telah ditawan.
<!--[if !supportLists]-->              i.        <!--[endif]-->Ikatan persaudaraan yang erat
Cth.: Puteri Ratna Kemala  sanggup menyamar sebagai lelaki dengan memakai nama Nakhoda Muda untuk membebaskan kakandanya.
<!--[if !supportLists]-->             ii.        <!--[endif]-->Adat istiadat pemakaman diraja
Cth.:Pemakaman ayahanda MJS dilaksanakan dengaan penuh adat istiadat raja-raja.
<!--[if !supportLists]-->            iii.        <!--[endif]-->Berfikir sebelum melakukan sebarang tindakan
Cth.:MJS sepatutnya berfikir dengan lebih mendalam sebelum mempertaruhkan isi kapal dan diri baginda.PROSA KLASIK HIKAYAT PUTERA JAYA PATI

Soalan Struktur
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
                Maka kata Putera Jayapati, “hai  dayang, katakana kepada ayahanda bonda tuan puteri. Maka tuan puteri ampunnya sembah ke bawah duli paduka ayahanda bonda, akan dinihari sekarang tuan puteri masuk mengadap,” akan berkata-kata iutu sambil tersenyum. Akan senyum itu terlalu manis rupanya  seperti  laut madu dan kakinya hitam  berkilat-kilat seperti sayap kumbang.
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->Nyatakan satu contoh gaya bahasa metafora dan satu contoh gaya  bahasa simile. (2markah)
<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->Beri dua contoh gaya bahasa istana. (2 markah)


Jawapan
<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->i. Laut madu
<!--[if !supportLists]-->                      ii.   <!--[endif]-->Kakinya hitam berkilat-kilat seperti sayap kumbang
<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->Ayahanda/ bonda /duli/ paduka/menghadap

Soalan Struktur

<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
                Syahadan, maka Putera Jayapati pun segeralah ia menimbangkan Gembala Hikmat itu 
           di tengah padang Indera itu. Maka dengan seketika ,itu juga maka jadilah sebuah negeri dengan
           kota paritnya. Setelah sudah, mahligai tuan puteri itu pun di bawanya masuk ke dalam kotanya itu 
           oleh segala rakyat jin dan peri itu.
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

             
<!--[if !supportLists]-->                         a)      <!--[endif]-->Nyatakan apakah yang berlaku apabila Putera Jayapati menimbangkan Gemala Hikmat itu di tengah
       padang indera (2 markah)                                                                                                                                    
      b)      Siapakah yang membawa masuk mahligai tuan puteri ke dalam kota itu. (2 markah)
     
  Jawapan
<!--[if !supportLists]-->       a)      <!--[endif]-->Menjadi sebuah negeri yang lengkap dengan kota paritnya.   
<!--[if !supportLists]-->        b)      <!--[endif]-->Segala rakyat jin dan peri.

Berdasarkan cerita hikayat Putera Jayapati:
<!--[if !supportLists]-->a)   <!--[endif]-->Huraikan tema cerita tersebut. (4 markah)
<!--[if !supportLists]-->b)   <!--[endif]-->Huraikan lima pengajaran yang dapat dipetik daripada cerita ini. (10 markah)
<!--[if !supportLists]-->c)    <!--[endif]-->Huraikan tiga kesaktian yang dimiliki  oleh Putera Jayapati. (6 markah)
Jawapan
<!--[if !supportLists]-->a)   <!--[endif]-->  Tema peperangan membawa kehancuran dan kematian
<!--[if !supportLists]-->b)   <!--[endif]-->i) Janganlah kita bersikap mementingkan diri  sendiri.
     ii) Kita janganlah bersikap curang dan melakukan perkara yang dilarang oleh agama.
     iii) Kita hendaklah mentaati perintah ibu bapa.
     iv) Sebagai pemimpin kita hendaklah mencari jalan penyelesaian secara bijak.
     v) Janganlah kita terlalu menurut kata dan hati serta hawa nafsu.

<!--[if !supportLists]-->c       <!--[endif]-->i) Menimbangkan Gemala Hikmat menjadi sebuah negeri yang lengkap dengan kota paritnya.
ii) Boleh mengarahkan mjin dan peri mengangkat mahligai puteri.
iii) Boleh menambah bilangan rakyatnya dalam masa yang singkat.


PROSA KLASIK HIKAYAT SERI KELANTAN

Soalan Struktur
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
                Maka tatkala itu Encik Siti pun fikir, “Patutlah aku mencari beri suaminya kepada tuan
 puteri  ini kerana iapun sudah besar. Lagipun jikalau aku mati, siapalah hendak ganti kerajaan aku
 ini”
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->1.


<!--[if !supportLists]-->a  )      <!--[endif]-->Nyatakan dua teknik plot yang terdapat dalam petikan di atas. (2 markah)
<!--[if !supportLists]-->b  )      <!--[endif]-->Apakah hubungan antara Encik siti dengan Puteri Sa’dung? (2 markah)

Jawapan
<!--[if !supportLists]-->a  )      <!--[endif]-->i. Teknik dialog
ii) Teknik pemerian/ naratif
<!--[if !supportLists]-->b  )      <!--[endif]-->Encik siti ibu angkat kepada Puteri Sa’dung/ Puteri Sa’dung anak angkat Encik Siti.


<!--[if !supportLists]-->2.                   <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
                Maka tatkala itu Inang yang busu itu mendengar kata Inang yang tua itu lalu ia pun ambil
            kepada Tuan Puteri Sa’dung yang sudah bercerai itu pergi bertangkup balik dengan badan 
            Tuan Puteri Sa’dung itu. Kemmudian diambil satu piring emas dicurahkan air mawar itu ke  
            dalam piring itu.
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->


<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->Mengapakah anggota badan Tuan Puteri Sa’dung bercerai? (2 markah)
<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->Apakah kegunaan air mawar itu? (2 markah)
Jawapan
<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->Puteri Sa’dung dibunuh oleh Raja Abdullah.
<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->Untuk dilumurkan ke tubuh Puteri Sa’dung dengan tujuan untuk menghidupkannya semula.
Soalan esei
         Berdasarkan cerita Hikayat Seri Kelantan:
<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->Huraikan tema cerita ini. (4markah)
<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->Huraikan lima persoalan cerita tersebut. (10 markah)
<!--[if !supportLists]-->c)       <!--[endif]-->Huraikan perkara-perkara berikut.
<!--[if !supportLists]-->i)  <!--[endif]-->Satu latar masa beserta contoh.
<!--[if !supportLists]-->ii) <!--[endif]--> Satu latar masa beserta contoh.
<!--[if !supportLists]-->iii)  <!--[endif]-->Satu latar masyarakat beserta contoh. (6 markah)
Jawapan
<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->Tema- Asal-usul kesultanan Kelantan. (Beserta huraian)
<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->i) Pemerintahan yang adil dan saksama. Contoh, Encik Siti memerintah negeri Serendah Kebun Bunga Cerangtegayung dengan adil dan saksama.
ii) Kasih sayang sesama manusia tanpa mementingkan pertalian darah. Contoh, Encik Siti memberi kasih sayang yang secukupnya kepada Puteri Sa’dung walaupun meruakan anak angkat.
iii)Pencerobohan kuasa asing.
iv)Keberanian mempertahankan hak.
v)Pengorbanan demi keamanan negeri.
c) i) Latar masa- zaman pemerintahan Puteri Sa’dung di Kelantan
ii) Latar tempat- Negeri Kelantan, Jembel, Siam, Pattani dll.
iii)Latar masyarakat- masyarakat Melayu lama di Kelantan/ golongan istana/ pemerintah/ pekerja-pekerja istana.
HIKAYAT CAYA LANGKARA
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]--> <!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
                Maka tiada berapa lamanya tuan puteri minta doa kepada Allah SWT
 maka Allah Taala pun kabulkan doa tuan puteri itu maka tuan puteri pun hamillah.
 Setelah genap bulannya maka Tuan Puteri Sekandrum pun beranak seorang 
 laki-laki terlalu baik rupanya seperti bulan empat belas hari, gilang-gemilang 
 cahayanya dan ada suatu alamat kepada ubun-ubunnya seperti kandil yang
 terpasang kepada malam itu
<!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->
<!--[if !supportLists]-->(   a)    <!--[endif]-->Nyatakan nama putera Tuan Puteri Sekandrum.                                                                    [1 markah]
<!--[if !supportLists]-->    b)   <!--[endif]-->Nyatakan tiga unsur Islam yang terdapat dalam petikan di atas.                                              [3 markah]

Skima Jawapan
<!--[if !supportLists]-->(   a)    <!--[endif]-->i- Caya Langkara

<!--[if !supportLists]-->(   b)   <!--[endif]-->i- doa
ii- kabulkan
iii- Allah SWT

                                       

No comments:

Post a Comment