Friday, 6 January 2012


Gaya Bahasa

Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa sama ada corak, atau rupa sesuatu bahasa meliputi kesesuaian penggunaan perkataan,frasa dan ayat dalam situasi tertentu. Tujuannya untuk mengindahkan pengucapan, memberi kepadatan makna, menimbulkan kesan emosi, menampakkan kesan visual dan mewujudkan imej keseluruhan yang impresif terhadap pembaca.

1. Anafora-pengulangan kata pada awal baris.
Contohnya,Tiap estet menghimpunkan susu getah,Tiap lombong melonggokkan bijih,Tiap bank nyaman menghitung untung

2. Epifora-pengulangan perkataan pada akhir baris.
Contohnya, Fajar hilang ditelan enjin dan sibuk kota,Tawaku kemarau didada kota.

3. Diksi-pilihan kata yang bersesuaian dengan makna dan dapat mempertingkatkan keberkesanan dengan gagasan yang disampaikan.

4. Hiperbola-kiasan yang digunakan dalam menyatakan sesuatu tidak secara tepat tetapi berlebihan-lebihan.
Contohnya,Darah mengalir menganak sungai,Marahnya menyala-nyala.

5. Hybrid-penggabungan dua patah perkataan.Contohnya,mimpiwangi,ajuksenja.

6. Inversi-membalikkan kata iaitu urutan kata yang menyimpang daripada kebiasaan supaya menjadi baris yang lebih menarik dan menghasilkan kesan tertentu. Contohnya,Terasa sekali dingin angin =Angin terasa dingin sekali.

7. Metafora-perkataan kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna lain.Sesuatu objek diberikan sifat secara kiasan.Pada kebiasaannya mengandungi 2 patah perkataan yang bersifat konkrik dan abstrak.Contohnya,Jentera ingatan,gunung harapan,pantai kasih

8. Personifikasi- gaya bahasa perbandingan yang digunakan untuk memberikan sifat manusia kepada benda,haiwan dan tumbuhan (gaya pengorangan).Contohnya,Daun nyiur melambai –lambai, Mentari tersenyum riang.

9. Simbolik-juga dikenali sebagai perlambangan. Melukiskan sesuatu dengan mempergunakan benda lain sebagai lambang. Bertujuan memindahkan sifat seseorang atau sesuatu kepada yang lain.Contohnya,’Merpati’ melambangkan ‘kebebasan’ dan ‘Gunung’ melambangkan ‘cita-cita.’

10. Simile- gaya bahasa perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yg lain dengan menggunakan kata-kata perbandingan iaitu umpama,bak,bagai,macam,laksana. Contohnya, badannya kurus seperti lidi.

11. Sinkop-pemendekan @ penyingkatan sesuatu kata.
Contohnya,hendak = nak, sahaja = saja, engkau = kau.

12. Kata ganda- kata yang digandakan seperti rumah-rumah, bukit-bukau, warna-warni, daun-daun.

No comments:

Post a Comment