Friday, 13 January 2012


Latihan Puisi Tradisional : Syair

1. Syair Si  Burung Nuri Satu

Di Gunung Puteri akan tempatnya,
Dari udara konon asal mulanya,
Terlalu harun akan baunya,
Tiada menyamai pada zamannya.

Elok manis indah rupanya,
Terlalu halus barang katanya,
Sangatlah bijak akan akalnya,
Dalam istana sukar bandingnya.

a)         Nyatakan dua unsur bunyi berserta contoh berdasarkan petikan syair di atas.      (4 markah)


2. Syair Si  Burung Nuri Dua

Serta Nuri mendengar begitu,
Mukanya manis lakunya tentu,
Di dalam hatinya menjadi satu,
Di mana gerangan mudah yang tentu.

Lalu beradu Nuri bangsawan,
Ditunggui pulak dengan Si Bayan,
Tiadalah sedap tidur dan makan,
Badan terhandar dalam halaman.

a)         Berikan maksud anafora dan berikan satu contoh berdasarkan petikan di atas.   (2 markah)
b)         Nyatakan dua gambaran watak Nuri.                  (2 markah)


3. Syair Si  Burung Nuri Tiga

Lalu bersyair Si Bunga Cina,
Janganlah kita dapat bencana,
Ayuh cempaka yang bijaksana,
Fikirlah juga dengan sempurna.

a) Jelaskan satu pengajaran yang terdapat dalam puisi di atas. (2 markah)
b) Nyatakan dua ciri puisi di atas. (2 markah)


4. Syair Si Burung Nuri Empat

                                    Setelah sudah berkata-kata,
                                    Lalu terbanglah Nuri Gempita,
                                    Demi bertemu Si Burung Dewata,
                                    Berjabat tangan duduk beserta.

                                    Burung Dewata yang bijaksana,
                                    Ia bertanya dengan sempurna,
                                    Tuanku datanglah dari mana,
                                    Apakah maksud muda teruna.

i.              Apakah jenis puisi di atas?  (1 m)
ii.            Berikan TIGA alasan mengapa anda berkata demikian.    (3 m)5. Syair Pentingnya Menjaga Hubungan Keluarga dan Persahabatan

                                    Keluasan panjang sinar dan silam,
                                    Keadaan bertambah zahir tak kelam,
                                    Fakir dan syukur hati di dalam,
                                    Ke hadrat al-A’la Khaliq al-Alam.

                                    Mudah-mudahan bertambah masih,
                                    Akal dan ilmu bicara yang bersih,
                                    Mukim berikat dengan kasih,
                                    Tiada mardhan cerai berselisih.

i.              Apakah DUA nilai yang terdapat dalam syair di atas? (2m)
ii.            Berikan SATU gaya bahasa  yang terdapat dalam syair  tersebut beserta contohnya sekali. (2 m)

CONTOH SKEMA JAWAPAN

  1. Syair Si  Burung Nuri Satu

a)         Nyatakan dua unsur bunyi berserta contoh berdasarkan petikan syair  (4m)
            - asonansi – Dari udara konon asal mulanya (pengulangan vokal a)
            - aliterasi - Sangatlah bijak akan akalnya (pengulangan konsonan n)

  1. Syair Si  Burung Nuri Dua

a)         Berikan maksud anafora dan berikan satu contoh berdasarkan petikan di atas.    (2 markah)
            - anafora – pengulangan bunyi vokal dalam baris-baris puisi
            - cth:               Di dalam hatinya menjadi satu,
Di mana gerangan mudah yang tentu.

b)         Nyatakan dua gambaran watak Nuri.                  (2 markah)
                        - berasal dari keluarga bangsawan
                        - berwaajah manis
                        - mudah berasa risau

  1. Syair Si  Burung Nuri Tiga

a)   Jelaskan satu pengajaran yang terdapat dalam puisi di atas. (2m)
- kita hendaklah meneliti sesuatu perkara sebelum melakukannya. Cth; fikirlah dulu dengan sempurna.

b)   Nyatakan dua ciri puisi di atas.           (2 markah)
                        - empat baris dalam satu rangkap
                        - rima akhir aaaa
                        - bilangan patah perkataan 3 – 4
                        - bilangan suku kata 10
                        - semua baris adalah maksud

4. Syair Si Burung Nuri Empat

i.              Syair (1 m)
ii.            a. Rima akhirnya sama
b. Empat baris serangkap.
c. Setiap baris adalah maksud.  (3 m)


5.   Syair Pentingnya Menjaga Hubungan Keluarga dan Persahabatan

i.              a. bersyukur
b. bersatu
c. taat kepada Allah  ( max: 2 m)

ii.            Metafora, contohnya : ilmu bicara (1 m)
Bahasa Arab,  Contohnya: al-A’la Khaliq, al-Alam (1 m)

No comments:

Post a Comment