Saturday, 21 January 2012


Jawab semua soalan. Pelajar-pelajar boleh merujuk jawapan dalam buku teks dan buku nota.

Latiah Prosa Tradisional (cerita lama)
Hikayat Cendawan Putih

Bulatkan atau gariskan jawapan yang tepat.

 1. Di manakah tempat telur Burung Merpati Putih bersarang?   [Dalam telinga naga di Gunung Meraksa Dewa / Dalam telinga naga di Melaka Pura]
 2. Nama samaran Tuan Puteri Pelinggam Cahaya apabila tiba di negeri Kesambi Pura ialah….. [Bambang Gajah Muda / Bangbang Gajah Merta]
 3. Siapakah nama anak raja negeri Kesambi Pura? [Tuan Puteri Pelinggam / Tuan Puteri Ratna Melur]
 4. Bagaimanakah cara Bangbang Gajah Merta (Puteri Pelinggam Cahaya) untuk mengambil limau nipis di dalam lubang nipis? [menuang air ke dalam lubang / mengambil dengan kayu]
 5. Nama binatang yang mahu membantu Bangbang ialah..[seekor singa dan beruang / seekor singa dan dua ekor landak]
 6. Siapakah Raden Kesuma Ningrat? [Anak Raja Melaka Pura / Anak Raja Kemala Putera]
 7. Nama negeri Raden Kesuma Ningrat ialah… [Indera Buangan / Putra Buangan]
 8. Apakah punca Raden Kesuma Wati mencuri juadah orang yang berniaga?  [Tuan kedai tidak nampak Kesuma Wati mengambilnya / Tuan kedai tiada di kedainya]
 9. Berapakah jumlah bayaran kepada tuan kedai di negeri Raden Kesuma Ningrat? [ 30 sen / 20 sen]
 10. Berapakah jumlah telur burung Merpati Putih yang diambil oleh Raden  Kesuma Ningrat di Gunung Meraksa Dewa? [3 biji / 2 biji]

Novel: Dari Lembah ke Puncak
karya Ghazali Lateh.

Isi jawapan anda di ruang yang disediakan.
 1. Siapakah watak utama dalam novel ini? ……………………………….
 2. Berapa orangkah adik-beradik Jalil? ………………………………..
 3. Siapakah nama ibu dan bapa Jalil? ………………………………
 4. Jelaskan dua watak dan perwatakan jalil.
i. ………………………………………………………………
ii……………………………………………………………….
 1. Kenapakah Pak Teh tidak dapat geran tanahnya walaupun beliau sudah lama menetap di Bukit Nibung? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Siapakah nama gelaran Sabariah? ………………………………….
 3. Nama abang Jalil yang bekerja di Kuala Lumpur ialah …………………………..
 4. Bagaimanakah cara Mak Teh hendak memastikan anaknya Muhsin tidak terlibat dengan kes Biah melarikan diri dari rumah? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Siapakah nama guru Jalil yang mengajar subjek Biologi? ………………………
 6. Siapakah nama kawan Jalil yang selalu bermain dengannya? ………………………………………………………………………………….
 7. Siapakah nama watak wakil Mak Teh untuk menguruskan soal Biah dengan Muhsin? ………………………………..
 8. Selepas Mak Teh berjumpa dengan Pak Ngah Kadir, ke manakah tempat  Mak Teh berpindah? …………………………………………..

SELAMAT MENJAWAB

No comments:

Post a Comment