Friday, 13 January 2012


SOALAN ESEI JERIJI KASIH
1.     Berdasarkan novel Jeriji Kasih, jawab soalan-soalan yang berikutnya.
a.nyatakan kejayaan-kejayaan Anuariza [ 10 markah ]
b.huraikan gambaran masyarakat. [ 10 markah ]

2. a) Watak Anuariza merupakan seorang pemuda contoh dalam novel Jeriji Kasih.
Huraikan lima keistimewaan watak Anuariza yang boleh diteladani. [10 markah]
b) Huraikan binaan plot novel Jeriji Kasih. [10 markah]

3. a) Jelaskan lima konflik dalam novel. [10 markah]
b) Jelaskan lima peleraian dalam novel [10 markah]

Skema Jawapan

1.a. i. berjaya dalam pelajaran 1 markah
ii Cth: Lulus dengan cemerlang dalam STPM / dapat masuk universiti 1 markah
iii. berjaya membimbing Syed Faris 1 markah
iv. Syed Faris yang bersikap negatif kini telah berubah 1 markah
v. berjaya mengusahakan projek Taman Fantasi 1 markah
vi. cth telah mendapat bantuan kewangan daripada Syed Mustafa 1 markah

(b) Gambaran masyarakat
i. Masyarakat Melayu 1 markah
ii. Cth : nama-nama watak spt Anuariza,Solehah 1 markah
iii. Masyarakat yang gigih / tabah 1 markah
iv. Cth Anuariza walaupun hidup miskin, tetap gigih belajar 1 markah
v. Masyarakat yang mementingkan pelajaran 1 markah
vi. Cth: Syed Mustafa meminta Anuariza menjadi guru tusyen untuk anak-anaknya 1 markah
vii. Masyarakat yang bekerjasama 1 markah
viii Cth : Penduduk kampung bergotong-royong semasa kenduri-kendara 1 markah
ix Masyarakat yang bekerja sebagai petani 1 markah
x Cth : Haji Su’ud mengusahakan dusun 1 markah
xi Masyarakat yang hidup susah/ miskin 1markah
xii Cth : Solehah hidup dalam kemiskinan / tidak mampu menyediakan segala kemudahan utk Anuariza 1 markah

2. a. i. Seorang yang rajin/gigih 1 markah
ii. Cth : Rajin bekerja/bertani/menanam anggur, pokok naga 1 markah
iii. Seorang yang berpandangan jauh 1 markah
iv. Cth : Berhasrat memajukan pertanian sebagai tarikan pelancongan dan penyelidikan/merancang untuk meneruskan pelajaran ke universiti 1 markah
v. Seorang yang rasional 1 markah
vi. Cth : Tidak menghalang ibunya berkahwin semula 1 markah
vii. Seorang yang bijak mengambil hati/memujuk 1 markah
viii. Cth : Berjaya memujuk Syed Fariz/Sharifah Farisya 1 markah
ix. Seorang yang penyabar 1 markah
x. Cth : Sabar apabila ibunya dituduh berkahwin kerana ingin
menumpang kekayaan Syed Mustafa 1 markah
xi. Seorang yang mengutamakan keluarga daripada diri sendiri 1 markah
xii. Cth : Walaupun menyayangi Sharifah Farisya, Anuariza rela Sharifah Farisya menjadi adiknya apabila ibunya kahwin dengan bapa Sharifah Farisya 1 markah
xiii. Seorang yang mentaati ibu 1 markah
xiv. Cth : Menghormati dan patuh pada ibunya, Soleha 1 markah
xv. Seorang yang taat pada agama 1 markah
xvi. Cth : Menunaikan solat walaupun semasa di hutan 1 markah

b). i. Plot bersifat kronologi 1 markah
ii. Cth : Susunan peristiwa mengikut urutan waktu 1 markah
iii. Permulaan novel berkisar pada Anuariza dan latar tempat 1 markah
iv. Cth : Anuariza ke paya mencari asam kelubi 1 markah
v. Perkembangan novel berkisar pada kehadiran anak-anak Syed Mustafa dan Anuariza membantu mereka 1 markah
vi. Cth : Anuariza mengajar tuisyen Syed Fariz 1 markah
vii. Konflik antara Anuariza dan Syed Fariz 1 markah
viii. Cth : Syed Fariz bermasalah disiplin/mencabul Ruhaiza 1 markah
ix. Konflik Syed Fariz dan Syed Mustafa 1 markah
x. Cth : Syed Fariz anggap Syed Mustafa sebagai punca kematian ibunya dan membenci bapanya 1 markah
xi. Klimaks novel berkisar konflik Anuariza – Sharifah Farisya 1 markah
xii Cth : Anuariza cuba memujuk Sharifah Farisya yang lari ke Kuala Lumpur kerana menentang perkahwinan Soleha dan Syed Mustafa 1 markah
xiii. Peleraian berkisar kejayaan Anuariza menyelesaikan masalah yang dihadapinya 1 markah
xiv. Cth : Sharifah Farisya terima kenyataan ayahnya akan berkahwin dengan ibu Anuariza/Hj. Lokman membantu projek Taman Fantasi/Anuariza berjaya ke IPTA 1 markah

3. a) i. Konflik Syed Mustafa dan Syed Fariz 1 markah
ii. Cth : Syed Fariz membenci ayahnya/Syed Mustafa anggap Syed Fariz nakal dan memukulnya 1 markah
iii. Konflik Nek Siah dan Syed Mustafa 1 markah
iv. Cth : Nek Siah marah akan Syed Mustafa kerana abaikan tanggungjawab kepada anak-anak 1 markah
v. Konflik Anuariza dan Syarifah Farisya 1 markah
vi. Cth : Syarifah Farisya meminta Anuariza menentang perkahwinan ayahnya dan ibu Anuariza 1 markah
vii. Konflik Soleha dan Syed Mustafa 1 markah
viii. Cth : Soleha serba salah menerima lamaran Syed Mustafa 1 markah
ix. Konflik Syed Fariz dan Ruhaiza 1 markah
ix. Cth : Syed Fariz mencabul Ruhaiza kerana mengesyaki dia yang mengadu kesalahan disiplin kepada guru 1 markah
xi. Konflik Syed Mustafa dan Khusyairi 1 markah
xi. Cth : Khusyairi marah dengan Syed Mustafa kerana anaknya, Syed Fariz mencabul Ruhaiza 1 markah

b) i. Syed Mustafa sedar kesilapannya dalam mendidik anak 1 markah
ii. Cth : Syed Mustafa letak jawatan di bandar/berkahwin dengan Soleha untuk menyelesaikan masalah anak 1 markah
iii. Nek Siah berusaha mengahwinkan Soleha dengan Syed Mustafa 1 markah
iv. Cth : Nek Siah percaya Soleha boleh membantu Syed Mustafa membimbing anak-anaknya 1 markah
v. Anuariza berjaya memujuk Syarifah Farisya yang lari dari rumah ke Kuala Lumpur 1 markah
vi. Cth : Memujuknya menerima perkahwinan Syed Mustafa
dan Soleha 1 markah
vii. Anuariza lulus peperiksaan STPM dengan cemerlang 1 markah
viii. Cth : Anuariza mendapat tawaran ke IPTA 1 markah
ix. Anuariza mengatasi masalah kewangan ke IPTA 1 markah
x. Cth : Syed Mustafa memberi bantuan kewangan 1 markah
xi.Projek Taman Fantasi/projek tanaman anggur dan buah naga Anuariza dapat diteruskan 1 markah
xii. Cth : Hj. Lokman dan Syed Mustafa membantu dari segi kewangan meneruskan projek pertanian 1 markah
SOALAN ESEI DARI LEMBAH KE PUNCAK
Novel Dari Lembah Ke Puncak, karya Ghazali Lateh kaya dengan unsur kemanusiaan.
Berdasarkan pernyataan ini,huraikan:
a)Unsur kegigihan (10 markah)
b)Unsur kasih sayang (10 markah)

2.Berdasarkan novel Dari Lembah Ke Puncak,
a)Huraikan lima aspek binaan novel ini. (10 markah)
b)Jelaskan lima peristiwa yang diceritakan melalui teknik imbas kembali.(10 markah)

3.Berdasarkan novel Dari Lembah Ke Puncak,
a)Huraikan lima persoalan yang terdapat dalam novel tersebut.(10 markah)
b)Huraikan perwatakan Jalil dalam novel tersebut.(10 markah)

4. “Tapi apa? Abang engkau tu jahat? Begitu?
Dia tu balik setahun sekali pun susah, bagaimana pula nak larikan anak dara orang?”
(Dipetik daripada novel Dari Lembah Ke Puncak)

a)Siapakah watak yang menuturkan dialog di atas?(2 markah)
b)Huraikan perwatakan watak di atas.(10 markah)
c)Jelaskan empat pengajaran dalam novel.(8 markah)

5.Berdasarkan novel Dari Lembah Ke Puncak, huraikan :
a)Lima Latar Masyarakat yang terdapat dalam novel(10 markah)
b)Lima Unsur Budaya yang terdapat dalam novel(10 markah)


Skema Jawapan


Soalan 1
a)Unsur Kegigihan
i – Kegigihan untuk mempertahankan tanah pusaka
Cth: Jalil berusaha dengan gigih untuk mengumpul wang hasil daripada
melukis lukisan yang dibekalkan ke hotel-hotel bagi menebus kembali tanah
pusaka yang dijual oleh ibunya.(2 markah)
ii – Kegigihan menuntut ilmu
Cth: Jalil terpaksa menebalkan muka meminta wang baki tanah yang dijual
oleh Pak Teh bagi membiayai pembelian motosikal Mohsin dahulu daripada
Pak Cik Jid untuk menampung tambang dan wang pendaftaran ke Sekolah
Teknik.(2 markah)
iii - Kegigihan mencari rezeki
Cth: Jalil meneruskan usaha menanam padi walaupun luka di bahagian kaki
yang dialaminya belum sembuh.(2 markah)
iv – Kegigihan mencapai cita-cita
Cth: Jalil gigih bekerja dan mengembangkan syarikat perniagaannya hingga
berjaya membina Taman Tema di kampungnya. (2 markah)
v – Kegigihan mengubah nasib
Cth:Jalil sanggup melakukan pelbagai pekerjaan seperti membela
kerbau,pesawah padi, menjadi pelukis untuk mengubah nasibnya.(2 markah)

b)Unsur kasih sayang
i – Kasih sayang antara bapa terhadap anak
Cth: Pak Lang Ali sayang akan anaknya dengan mengambil berat tentang anaknya, Latifah yang sering berjumpa dengan Jalil.(2 markah)
ii – Kasih sayang terhadap keluarga
Cth: Jalil menyayangi dan menghormati ibunya. Dia sering berkunjung ke rumah baru ibunya. (2 markah)
iii – Kasih sayang terhadap haiwan
Cth: Jalil menjaga kerbau kesayangannya dengan baik.(2 markah)
iv – Kasih sayang seseorang terhadap kekasih.
Cth:Jalil menyayangi Latifah walaupun pada mulanya mendapat tentangan daripada ayah Latifah.(2 markah)
v – Kasih sayang terhadap kampung halaman.
Cth: Jalil sayang akan kampung halamannya sanggup pulang ke kampung untuk membangunkan kampung tersebut setelah dia tamat belajar.(2 markah)

Soalan 2
a)Aspek binaan novel.
i-Tema novel mengenai kegigihan dan ketabahan untuk mencapai cita-cita
-Jalil gigih berusaha sejak dia remaja lagi
-Berusaha menyara sendiri hidup di samping belajar di sekolah.
-Setelah tamat belajar, Jalil bertugas sebagai CEO Syarikat Alam Hijau.
-Gigih memenuhi cita-cita untuk membawa perubahan di kampungnya.(2 markah)
ii-Persoalan novel ini, termasuklah kepentingan pendidikan untuk mengubah hidup.
-Jalil meneruskan pelajaran sambil bekerja hingga berjaya memasuki universiti.(2 markah)
iii –Plot merupakan perkembangan cerita perjalanan hidup watak utama, iaitu Jalil dari remaja sehingga dewasa.
-Binaan plot disokong dengan konflik, saspens dan sebagainya.
-Binaan plot terdiri daripada permulaan cerita, perkembangan dan peleraian.(2 markah)
iv - Latar tempat novel ini ialah Kampung Bukit Nibung, Jenun.
-Latar masa pula digambarkan masa kini iaitu dalam jangka masa 15 tahun pada zaman pembangunan.
-Latar masyarakat ialah masyarakat yang berhijrah dari desa ke bandar.(2 markah)
v – Watak utama ialah Jalil
-Perwatakan Jalil ditunjukkan melalui sikap dan tindakannya sejak zaman remaja hingga dewasa
-Berjaya menjawat jawatan CEO di Syarikat Alam Hijau.(2 markah)

b)Peristiwa Imbas kembali
i.Jalil mengingati tentang sebahagian tanah darat di sebelah rumah mereka tergadai kepada Pak Cik Jid akibat sikap terburu-buru Mak Teh yang bertujuan untuk memenuhi permintaan Muhsin membeli motosikal.(2 markah)
ii.Jalil mengingati saat-saat kematian bapanya. Ketika itu bapanya yang tenat menunjukkan sesuatu pada kasau atap di atas lang rumah yang mengandungi wang kertas RM50 yang terselit di celah songkok.(2 markah)
iii.Jalil teringat sejarah hidupnya semenjak kecil yang tidak mengenal erti kesenangan. Semasa di sekolah rendah, jarang-jarang sekali dia membawa duit belanja.(2 markah)
iv.Kisah Pak Teh meneroka tanah paya untuk dijadikan sawah. Pak Teh menghadapai cabaran yang sukar ketika membuka kawasan itu dan sehingga kini tidak mendapat geran. Pak Teh begitu marah apabila tanah yang diteroka itu diceroboh oleh Ah Tong.(2 markah)
v.Jalil teringat betapa susahnya dia hendak melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Teknik. Ketika itu Pak Teh baru sahaja meninggal dunia.Wang tidak ada langsung dan dia terpaksa menebalkan muka untuk meminta wang daripada Pak Cik Jid.(2 markah)

Soalan 3
a)Persoalan
i.Sikap anak muda yang tidak berminat untuk menceburi bidang pertanian. Contoh, Muhsin yang tidak bersekolah tidak berminat untuk bekerja di sawah menolong Pak Teh. Dia pergi ke bandar menjadi buruh binaan. Begitu juga anak-anak muda di kampung itu.(2 markah)
ii.Sikap tanggungjawab seorang anak untuk menyempurnakan amanat arwah bapanya. Contoh, Jalil sentiasa sedar akan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Pak Teh bagi mengusahakan tanah sawah dan usaha untuk mendapatkan geran tanah tersebut.(2 markah)
iii.Sikap terburu-buru sering menimbulkan masalah kepada orang lain. Contoh, sikap Mak Teh yang bertindak secara tergesa-gesa berpinah rumah dan menjual tanah tapak rumah akibat terdesak telah menyusahkan Jalil(2 markah)
iv.Sikap simpati dan tolong menolong dengan jiran tetangga. Contoh, Latifah simpati terhadap Jalil yang tinggal seorang diri di pondok dan sering menghantar makanan kerana simpati dengan Jalil. (2 markah)
v.Fitnah memberikan kesan buruk kepada masyarakat. Contoh, Pak Ngah Kadir yang menuduh Mohsin melarikan Biah menyebabkan penduduk kampung membenci dan memulaukan keluarga Jalil. (2 markah)
vi.Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Contoh, Jalil sentiasa memberikan wang belanja kepada ibunya di kanpung walaupun sentiasa sibuk dengan pekerjaan di bandar. 2 markah)

b)Perwatakan Jalil
-Jalil bersikap prihatin terhadap ibubapanya. Contoh, dia selalu membantu bapanya di sawah dan mengirimkan wang kepada ibunya semasa bekerja di bandar (2 markah)
-Seorang yang gigih. Contoh dia tabah menghadapi cabaran dalam hidup. Dia tidak mudah kecewa apabila berhadapan dengan masalah sebaliknya, menjadikankekecewaaan itu sebagai pembakar semangat.(2 markah)
-Seorang yang rajin. Contoh, Jalil rajin bekerja di sawah/ketika bekerja dengan Joe dia jarang-jarang mengambil cuti walaupun hari minggu.(2 markah)
-Seorang yang penyayang. Contoh, dia menyayangi setiap yang dimilikinya seperti Awang kerbau tua yang telah membantunya di sana. (2 markah)
-Bersikap amanah dan menepati janji. Contoh, dia tetap berpegang kepada amanah arwah bapanya dan menepati janji mulut dengan Pak Amat untuk membayar harga tanah miliknya yang telah dibeli oleh Pak Amat.(2 markah)
-Bijaksana mengatur masa dan bijaksana dalam akademik. Contoh, Jalil dapat membahagikan masa untuk belajar dan bekerja di sawah / dia juga sentiasa mendapat tempat pertama dalam peperiksaan semasa di sekolah rendah / keputusan yang baik dalam SRP serta cemerlang dalam SPM. (2 markah)
-Seorang yang berbakat dalam bidang seni. Contoh, dia pandai melukis semasa remaja dan tahu meniup serunai dan gendang silat.(2 markah)

Soalan 4
a)Mak Teh / Mak Jalil(2 markah)
b)Perwatakan Mak Teh :
i. Bersikap-terbutru-buru dalam mengambil tindakan.Contoh dia berpindah dan menjual tanah tempat tinggal mereka, kemudian meninggalkan kampung kerana tidak tahan dengan cercaan orang-orang kampung.(2 markah)
ii. Suka mendesak. Contoh, Mak Teh mendesak Pak Teh supaya menjual tanah untuk membeli motorsikal yang dikehendaki oleh Muhsin.(2 markah)
iii. Bersikap pilih kasih kasih. Contoh, Mak Teh selalu membela Muhsin walaupun Muhsin banyak melakukan kejahatan.(2 markah)
iv. Ego dan tidak tahu mengalah. Contoh, dia meminang anak dara dari Yan untuk dijodohkan dnegan Muhsin kerana tidak mahu kalah dengan Pak Ngah Kadir.(2 markah)
c)Pengajaran
i.Kita hendaklah menghormati ibu dan bapa. Contohnya, Jalil menghormati bapanya dan menurut perintah bapanya untuk mengusahakan sawah serta menghormati ibunya walaupun ibunya banyak kali mengecewakan Jalil.(2 markah)
ii.Kita hendaklah rajin berusaha. Contoh,Jalil bekerja dengan rajin disawah setelah dua musim sawah itu tidak diusahakan oleh bapanya kerana bapanya sakit.(2 markah)
iii.Kita hendaklah gigih menghadapi cabaran. Contoh, Jalil tabah menghadapi cabaran seperti cercaan daripada keluarga Pak Ngah kadir yang menyebabkan keluarganya dipulaukan.(2 markah)
iv.Kita hendaklah menolong orang yang memerlukan pertolongan. Contoh, Latifah menolong Jalil yang tinggal seorang diri dengan menghantar makanan kepadanya/ membalut luka Jalil akibat tertusuk kaca/menolong Jalil membayar yuran SPM.(2 markah)
v.Ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan tegas.Contoh, Mak Teh terlalu memanjakan Mohsin dan menunaikan segala permintaannya ingga menyebabkan Muhsin malas berusaha.(2 markah)
vi.Jangan membuat fitnah terhadap orang lain untuk menutup kesalahan diri sendiri. Contoh Pak Ngah Kadir memfitnah Muhsin melarikan Biah.(2 markah)

Soalan 5
a)Latar masyarakat dalam novel :
i.Masyarakat yang tolong menolong dan bekerjasama.
Contoh, pendudukkampung Bukit Nibung bergotong royong untuk menjayakan majlis kenduri kahwin di rumah Biah / Latifah menolong l membayar yuran SPMJalil / Ah Bee memberikan minyak tanah, makanan dan ikan kering kepada Jalil.(2 markah)
ii.Masyarakat yang setiakawan.Contoh,walaupun Jalil mendapat peluang perniagaan yang lebih baik dia tetap mengambil Joe sebagai rakan kongsi dalam syarikatnya.(2 markah)
iii.Masyarakat yang sedia memaafkan. Contoh Jalil telah memaafkan Kudin atas kesalahannya masa lalu seperti menabur kaca di sawah serta menghantar Rosman untuk memukulnya.(2 markah)
iv.Masyarakat yang prihatin.Contoh, Latifah prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh Jalil.Dia memberikan makan dan membantu Jalil membayar yuran peperiksaan.(2 markah)
v.Masyarakat yang mengenang jasa. Contoh, Ah Bee mengenang jasa Pak Teh yang telah menyelamatkan mereka pada zaman darurat.Dia berazam memberikan bantuan kepada Jalil sebagai mengenang jasa Pak Teh.(2 markah)

b)Unsur Budaya
i.Nama Watak. Contoh menggambarkan budaya ,asyarakat tempatan yang mengutamakan hubungan persaudaraan. Contoh, panggilan Pak Teh, Mak Teh, Pak Lang Ali, Pak Ngah Kadir dan Pak Da Ali (2 markah)
ii.Budaya gotong- royong. Contoh masyarakat di kampung Bukit Nibung mengamalkan gotong royong terutama untuk menjayakan majlis kenduri kendara seperti kenduri kahwin Biah.(2 markah)
iii.Budaya pertanian sara diri. Contoh PakTeh mengusahakan sawah untuk menyara keluarga dan mengisi masalapang dengankerja-kerja sambilanseperti menangkap ikan, membuat bubu dan sebagainya.(2 markah)
iv.Budaya korporat contoh Jalil yang berpendidikan dapat menghayati budaya korporat untuk memajukan diri dalam bidang ekonomi. Jalil dan Joe meluaskan pasaran hasil seni lukis ke hotel.(2 markah)
v.Unsur kesenian. Contoh kesenian merupakan satu budaya dalam masyarakat. Unsur kesenian dapat diketengahkan bukan sahaja memberikan peluang pekerjaan malah dapat megangkat martabat seseorang. Contoh Jalil telah berjaya menjadikan bidang seni sebagai satu perniagaan yang menguntungkan. (2 markah)
SOALAN STRUKTUR DLKP
1.     a. Watak Kudin adalah satu daripada contoh watak antagonis dalam novel Dari Lembah ke Puncak. Berikan dua contoh peristiwa yang menunjukkan Kudin berperwatakan demikian. (2 markah)
b. Berikan dua watak antagonis lain dalam novel Dari Lembah ke Puncak.(1 markah)

2. Jalil meraba-raba di dalam begnya. Wang tunai berjumlah sepuluh ribu itu digenggamnya kemas. Nampaknya usaha gigihnya dalam tempoh itu tidak akan mendatangkan hasil.

a.Apakah yang ingin dilakukan oleh Jalil dengan wang sepuluh ribu ringgit itu? (2 markah)
b.Mengapakah usaha Jalil gagal?(2 markah)

3. Dan yang paling pasti, potret seorang gadis kampung berbaju kurung sering menghiasi kanvas apabila dia kehabisan idea. Potret itu tidak berubah wajahnya sejak dia mula-mula melukis. Malahan, semakin lama semakin cantik lakaran itu. Gadis berambut ikal dan bermata galak itu sering sahaja tersenyum di kanvas putih.

a.Siapakah gadis yang dimaksudkan dalam petikan tersebut?(1 markah)
b.Siapakah pelukis potret gadis tersebut?(1 markah)
c.Apakah hubungan pelukis dengan gadis tersebut?(2 markah)

4. Setahun selepas memulakan pengajian, Jalil terpilih untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda.

a.Di manakah Jalil meneruskan pengajiannya?(1 markah)
b.Apakah bidang pengajian yang diambil oleh Jalil?(1 markah)
c.Bincangkan kaitan bidang pengajian Jalil dengan masa depannya.(2 markah)

5. Walaupun tanpa bukti yang kukuh, Jalil pernah terserempak dengan kelibat manusia yang berlalu dari arah tapak semaiannya suatu malam. Lembaga itu menuju ke arah rumah Pak Ngah Kadir. Akan tetapi, masa itu Jalil tidak mengesyaki apa-apa. Setelah kedua-dua belah kakinya terkoyak bagai kain buruk tertusuk kaca, barulah dia teringat akan kelibat itu.

a.Berikan latar masa yang terdapat dalam petikan. (1 markah)
b.Siapakah lembaga yang dimaksudkan oleh Jalil? (1 markah)
c.Bincangkan peristiwa yang berlaku terhadap Jalil keesokan harinya.(2 markah)

Skema Jawapan

1. a. i. Kudin menaburkan kaca ke dalam petak anak benih padi di sawah Jalil.
ii. Kudin mengupah Rosman, sepupunya untuk mengugut dan menakut-nakutkan Jalil.
b.i. Rosman ii. Mak Teh iii. Pak Amat

2.a. Menebus kembali tanah pusaka peninggalan ayahnya daripada Pak Amat.
b.Pak Amat memungkiri janji dengan menaikkan harga tanah kepada lima puluh ribu.

3.a.Latifah
b.Jalil
c.i. Jiran ii. Kawan/rakan sekolah

4.a. Universiti Putra Malaysia
b.Diploma Landskap dan Seni Taman
c. i. Jalil akan menjadi seorang pereka landskap yang terkenal
ii. Jalil akan menjadi seorang perunding landskap dan seni taman
iii. Sebagai CEO Syarikat Alam Hijau
iv. Pemilik Taman Tema Nibung Park

5. a. Latar masa – pada waktu malam
b. Kudin
c.i. Jalil turun ke sawah untuk mencabut anak benih
ii. Kakinya luka terpijak kaca yang ditabur oleh Kudin

DLKP
1.     Hujan lebat yang turun malam tadi menempiaskan sedikit rasa kemalasan dalam diri Jalil. Anak muda yang berusia lapan belas tahun itu masih berselimut dalam kain sentung nipis dan lusuh, mengerekot menahan dingin pagi yang dibawa angin yang mencuri masuk di celah-celah dinding usang.

a.Apakah teknik penulisan yang digunakan dalam petikan di atas? (1 markah)
b.Berikan tiga jenis gaya bahasa yang terdapat dalam petikan di atas.(3 markah)

2. “Bukan begitu maksud Jalil, mak! Tapi...”
“Tapi apa? Abang engkau itu jahat? Begitu? Dia tu balik setahun sekali pun susah, bagaimana pula nak larikan anak dara orang?” Mak Teh semakin meradang.

a.Siapakah yang dibela oleh Mak Teh?(1 markah)
b.Apakah peristiwa yang menyebabkan dialog di atas dituturkan?(2 markah)
c.Apakah teknik penulisan yang digunakan dalam petikan di atas?(1 markah)

3. Tengah hari selepas kegemparan itu, Jalil pulang dari sekolah. Dia berjalan dari simpang jalan tar ke Bukit Jenun, menumpangi teduh rimbunan getah muda Ah Yau. Apabila sampai di depan rumah Pak Ngah Kadir, ayah Biah, dia terserempak dengan Kudin.

Berdasarkan petikan di atas, berikan empat latar tempat yang dipaparkan oleh penulis.

4. Di matanya air jernih tergenang. Jalil menangis. Entah mengapa hatinya berasa sedih. Susah bagi Jalil untuk menangis. Semasa arwah bapanya meninggal dunia pun dia tidak menangis. Tetapi, kali ini Jalil tewas. Ditewaskan oleh keadaan.

a.Apakah peristiwa yang menyebabkan Jalil menangis?(2 markah)
b.Jelaskan teknik plot yang digunakan oleh penulis?(2 markah)

5. Selama ini dia mengenali Biah sebagai anak gadis yang baik, rajin, dan tidak banyak bercakap. Tidak keterlaluan jika dikatakan dalam keluarga Pak Ngah Kadir, Biahlah yang mencari rezeki dengan menoreh getah.

Senaraikan perwatakan Biah berdasarkan petikan di atas.(4 markah)

6. Di surau itu dahulu diadakan majlis bubur asyura setiap tahun ketika tiba awal Muharam. Setiap penduduk kampung akan datang memeriahkan majlis itu secara bergotong-royong. Ada yang membawa tepung, gula, kayu api, dan bermacam-macam lagi. Semuanya tidak perlu dibeli.

a.Apakah nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat dalam petikan di atas? (2 markah)
b.Berikan dua unsur Islam dalam petikan di atas.(2 markah)

7. Akhirnya, sawah padi pusaka itu bertanam juga. Hampir dua minggu Jalil mengambil masa untuk mengubah anak benih padi ke sawah. Namun, dia bersyukur kerana berhasil juga mengerjakan sawah pusakanya. Dia berasa bersalah jika sawah itu terbiar. Dia berasa bapanya memerhatikannya mengerjakan sawah warisan itu.

Nyatakan empat latar masyarakat dalam petikan di atas.(4 markah)

Skema jawapan :

1.a. Teknik pemerian
b.Tiga jenis gaya bahasa:
i.personifikasi – angin yang mencuri masuk/ hujan lebat yang turun malam tadi menempiaskan sedikit rasa kemalasan dalam diri Jalil
ii.kata ganda – celah-celah
iii.dialek Kedah – kain sentung (kain pelikat)

2.a.Muhsin
b.i.Mak Teh marah apabila Jalil bertanyakan tentang Muhsin.
ii. Muhsin dituduh melarikan Biah ke Kuala Lumpur.
c.Teknik - dialog

3.Latar tempat
i.sekolah
ii.simpang jalan tar ke Bukit Jenun
iii.kebun getah Ah Yau
iv.depan rumah Pak Ngah Kadir

4.a.i.Jalil dimarahi oleh guru Biologinya, Miss Ong.
ii. Pulang dari sekolah, Jalil dipukul curi oleh tiga orang yang tidak dikenali.
b.Teknik
i.imbas kembali - Semasa arwah bapanya meninggal dunia pun dia tidak menangis.
ii.pemerian - Di matanya air jernih tergenang. Jalil menangis.

5.Perwatakan Biah
i.Baik
ii.Rajin
iii.Tidak banyak bercakap/ pendiam
iv.Bertanggungjawab
v.Pandai/mahir/cekap menoreh getah

6.a.i.Bergotong-royong/muafakat/bekerjasama
ii. murah hati/pemurah
b.i.Surau
ii. Muharam
iii.Asyura

7.i.Masyarakat petani
ii.Masyarakat yang bersyukur
iii.Masyarakat yang berusaha gigih
iv.Masyarakat yang bertanggungjawab
JERIJI KASIH
Lima soalan struktur di bawah bertujuan menguji kemahiran pelajar mengaplikasikan konsep asas sastera dan memahirkan mereka mengenal pasti contoh daripada teks. Bentuk soalan aplikasi begini lebih menarik berbanding soalan pemahaman konsep.
Kepada pelajar, cubalah jawab dan bandingkan jawaban yang dicadangkan.


Soalan Struktur

1. ”Entahlah Leha. Aku ingat aku beruntung. Tapi rupa-rupanya cucu sendiri meratah daging aku hidup-hidup.” masih tak habis kiasan-kiasannya dihambarnya.
”Minum air mata aku. Silap-silap darah aku dihirupnya.” Nek Siah terus melepaskan rasa marah dan geram.”
(Petikan novel Jeriji Kasih)

Hiperbola merupakan satu unsur gaya bahasa. Nyatakan dua contoh hiperbola dalam petikan (4 markah)

2. Dia dan Syed Mustafa mengalas perut dengan nasi. Syed Mustafa begitu berselera walaupun hanya berlaukkan telur masin rebus dan sambal ikan bilis.
”Selalunya Nuar ke sini dengan siapa?”
”Tak dengan siapa-siapa.”
(Petikan novel Jeriji Kasih)

Huraikan dua teknik penceritaan berserta contoh dalam petikan. (4 markah)


3. ”Kalau marahkan nyamuk, janganlah kelambu dibakar. Sayangilah diri sendiri dan orang yang menyayangi kita. Jangan rosakkan masa depan kita dengan perbuatan yang tidak mendatangkan faedah hanya kerana berdendam kepada seseorang, lebih-lebih lagi, orang itu ialah ayah sendiri.”
(Petikan novel Jeriji Kasih)

Jelaskan dua pengajaran berserta contoh daripada petikan. (4 markah)

4. Syed Mustafa memerhatikan kerajinan dan kesungguhan Anuariza. Hatinya mengiakan cerita ibunya berkenaan kecekalan anak muda itu dan sedikit sebanyak dia melihat Anuariza adalah dirinya sendiri. (Petikan novel Jeriji Kasih)

Nyatakan dua perwatakan Anuariza dalam petikan. (4 markah)


5. ”Tu banyaknya ’A’. Nah! Tengok sendiri Leha.” Nek Siah menyerahkan kertas keputusan peperiksaan pada Solehah.
Solehah memandang, dia senyum tetapi air matanya deras turun.
”Tahniah, Nuar. Tahniah,” ucapnya memeluk Anuariza erat. Dicium ubun-ubun kepala Anuariza sekali.
(Petikan novel Jeriji Kasih)


Jelaskan dua persoalan dalam petikan. (4 markah)

1. i. Cucu sendiri meratah daging aku hidup-hidup 2 markah
ii. Minum air mata aku 2 markah
iii. Darah aku dihirupnya 2 markah

(maksimum 4 markah)

2. i. Pemerian 1 markah
ii. Cth : Dia dan Syed Mustafa mengalas perut dengan nasi 1 markah
iii. Dialog 1 markah
iv. Cth : ”Tak dengan siapa-siapa.” 1 markah

3. i. Kita hendaklah menyayangi diri dan keluarga 1 markah
ii. Cth : Sayangilah diri dan orang yang menyayangi kita 1 markah
iii. Kita janganlah berdendam 1 markah
iv. Cth : hanya kerana berdendam kepada seseorang 1 markah

4. i. Seorang yang rajin 2 markah
ii. Seorang yang tabah/cekal 2 markah

5. i. Persoalan kejayaan dalam hidup 1 markah
ii. Cth : Kejayaan Anuariza dalam peperiksaan 1 markah
iii. Persoalan kasih sayang seorang ibu 1 markah
iv. Cth : Solehah terharu dan memeluk Anuariza 1 markah

CERPEN GERSANG-TEKS MADU ILMU
SINOPSIS
Memaparkan kisah seorang lelaki tua peminta sedekah yang terjumpa seorang bayi di dalam tong sampah. Bayi itu dinamainya Sumi. Meskipun amat tua kerana berusia hampir 100 tahun dan bongkok pula, namun naluri kemanusiaannya yang tinggi membuatkannya dia gigih memelihara Sumi dengan penuh kasih sayang. Pada akhirnya, datang pihak berkuasa ingin meruntuhkan gubuk mereka kerana kawasan setinggan itu akan dibangunkan. Mereka berdua terpaksa hidup bergelandangan kerana gubuk buruk mereka diruntuhkan.

TEMA
Kegigihan dan kasih sayang seorang lelaki tua yang bergelut dengan penderitaan dalam mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan. Lelaki tua itu hanya bergantung pada pendapatannya sebagai peminta sedekah di bandar raya Kuala Lumpur untuk meneruskan kehidupan bersama seorang cucu terbuang yang masih kecil iaitu Sumi.

PERSOALAN
1. Persoalan tentang kemiskinan hidup. Contohnya, datuk tua menyara kehidupan dengan menjadi seorang peminta sedekah dan dia juga tinggal di sebuah gubuk buruk di kawasan setinggan di kota Kuala Lumpur bersama dengan seorang anak iaitu Sumi.
2. Persoalan tentang kasih sayang. Contohnya, datuk tua menjaga Sumi dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri dan berusaha untuk membahagiakan Sumi walaupun membesarkannya dengan hanya memberi makan hasil huluran tin susu tuanya.
3. Persoalan tentang pembuangan bayi. Contohnya, Sumi telah dijumpai oleh datuk tua di dalam tong sampah dengan keadaan hanya berbalut dengan lampin.
4. Persoalan tentang ketabahan dalam menempuh dugaan hidup. Contohnya, dalam menghadapi dugaan hidup walaupun gubuk buruk yang didiaminya selama ini bersama Sumi di kawasan setinggan telah dirobohkan.
5. Persoalan tentang kegigihan dalam mencari rezeki. Contohnya, datuk tua yang telah berusia hampir 100 tahun dan bongkok pula masih gigih dalam mencari rezeki demi meneruskan hidupnya dan cucu kesayangannya walaupun pekerjaannya itu hanya mengemis di jalanan.
6. Persoalan tentang keyakinan akan Tuhan. Contohnya, datuk tua yakin bahawa walaupun pekerjaannya kini terjejas akibat gubuk buruknya telah dirobohkan tetapi baginya bumi Allah ini luas dan dia masih boleh meneruskan perjuangan untuk mencari rezeki di mana-mana tempat.
8. Persoalan tentang kemajuan pembangunan. Contohnya, Kuala Lumpur merupakan bandar raya yang sudah mengecapi kemajuan pembangunan sehingga menjadikan tempat tersebut lubuk atau pusat pekerjaan penduduk yang sangat penting. Begitu juga, deretan gubuk buruk yang didiami oleh datuk tua bersama dengan penghuni-penghuni yang lain telah dirobohkan untuk tujuan pembangunan.

WATAK DAN PERWATAKAN

Datuk Tua
1. Watak utama cerita.
2. Berusia menjangkau satu abad iaitu hampir 100 tahun.
3. Badannya kurus dan sudah bongkok. Dia berdiri dan berjalan dengan bantuan tongkat.
4. Tinggal di gubuk buruk di kawasan setinggan di Kuala Lumpur.
5. Seorang peminta sedekah.Contohnya, datuk tua selalu mengemis di kaki-kaki lima bandar Kuala Lumpur.
6. Memelihara seorang anak iaitu Sumi yang telah dibuang oleh ibu bapanya di tong sampah.
7. Seorang yang penyayang. Contohnya, dia menjaga Sumi dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri dan berusaha menunaikan permintaan .
8. Seorang yang gigih. Contohnya, meskipun datuk tua sudah teramat tua dan bongkok pula tetapi dia gigih memelihara Sumi dengan penuh kasih sayang dan berusaha mencari mencari rezeki untuk membesarkannya.
9. Seorang tua yang mempunyai naluri kemanusiaan yang tinggi. Contohnya, meskipun datuk tua sudah teramat dan seorang peminta sedekah tetapi dengan naluri kemanusiaan yang ada pada dirinya, dia sanggup memelihara Sumi yang dibuang oleh ibu bapanya di tong sampah.
10. Percaya dan yakin akan Tuhan. Contohnya, datuk tua yakin Tuhan akan sentiasa memberi ruang kepadanya untuk mencari rezeki di mana–mana tempat di bumi ini.


Sumi
1. Berumur lima tahun.
2. Korban kezaliman ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Contohnya telah dibuang oleh ibu bapanya di tong sampah dan telah dijumpai oleh datuk tua dengan keadaan yang hanya berbungkus lampin.
3. Dipelihara oleh datuk tua iaitu seorang peminta sedekah yang sudah berusia.
4. Menyayangi datuk tuanya. Contohnya, semasa gubuk buruk tempat tinggal mereka diruntuhkan, Sumi segera mendapatkan datuk tua kesayangannya walaupun sedang sakit. Dia tidak mahu datuk tuanya itu terkial-kial sendirian menanggung segala penderitaan yang dialami.
5. Seorang kanak-kanak yang periang dan mempunyai dua orang kawan iaitu Utih dan Nana.
6. Seorang kanak-kanak yang tidak pernah merasai kesenangan hidup. Contohnya, Sumi tidak pernah merasai kesenangan hidup lantaran ibu bapanya yang membuangnya di tong sampah dan kini, hidup bergantung dengan datuk tuanya yang lemah dan tidak mempunyai apa-apa iaitu mencari rezeki dengan hanya mengemis.
LATAR
(a) Latar Tempat
1. Bandar raya Kuala Lumpur
2. Kaki lima – tempat datuk tua meminta sedekah.
3. Gubuk buruk di kawasan rumah setinggan – tempat datuk tua dan Sumi tinggal.

(c) Latar Masyarakat
1. Masyarakat kota yang miskin. Contohnya, datuk tua mencari rezeki untuk menyara kehidupan dengan hanya meminta sedekah. Dia dan Sumi tinggal di kawasan setinggan iaitu di gubuk buruk tebing sungai.
2. Masyarakat tua yang gigih. Contohnya, datuk tua yang sudah berusia menjangkau 100 tahun dan sudah bongkok masih meneruskan kehidupan mencari rezeki dengan mengemis di jalanan walaupun sudah teramat tua.
3. Masyarakat kota yang murah hati dan berbelas kasihan. Contohnya, masih terdapat segelintir warga kota yang simpati dan bermurah hati dengan memberi sedekah kepada datuk tua.
4. Masyarakat yang penyayang. Contohnya, datuk tua menyayangi Sumi dengan menjaganya dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri.
5. Masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan berperikemanusiaan. Contohnya, ibu bapa Sumi mewakili masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan berperikemanusiaan kerana membuang anak di tong sampah.
6. Masyarakat yang jahil tentang agama. Contohnya, perbuatan ibu bapa Sumi yang membuangnya di tong sampah memperlihatkan kurangnya nilai agama dalam diri sehingga sanggup membuang darah daging sendiri.
7. Masyarakat kota yang sentiasa sibuk. Contohnya, setiap hari masyarakat kota di Kuala Lumpur digambarkan sentiasa sibuk dengan hal dan pekerjaan masing-masing.
8. Masyarakat kota yang terabai dari segi kebajikan. Contohnya, datuk tua dalam keadaannya yang sudah menjangkau usia 100 tahun masih merempat di kota Kuala Lumpur mencari rezeki dengan meminta sedekah tanpa ada bantuan daripada mana-mana pihak untuk menempatkannya di rumah-rumah kebajikan orang-orang tua.


TEKNIK PENCERITAAN
1. Pemerian
- Tatapannya merenung kejauhan lalu menembusi kenderaan dan derap langkah kaki warga kota yang lewat di hadapannya. Pun ketika ada dentingan syiling yang terlontar di dalam tin susunya, tatapannya itu tetap tidak berubah. Getir dan penuh penderitaan, membayangkan warna hidupnya. (MS 93)

2. Imbas Muka/ Flashforward
- Datuk tua sedang merenung dan berfikir untuk mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang sedang bersarang dalam kepala. Dia merasakan petang itu merupakan petang bagi segala masalah. (MS 94)

3. Imbas kembali / Flasback
- Datuk tua teringat akan kedatangan lelaki-lelaki asing yang memakai kemeja dan tali leher dengan cara jalan yang begitu gagah di kawasan deretan gubuk-gubuk buruk mereka di tebing sungai. (MS 94-95)

- Datuk tua teringat akan peristiwa dia menjumpai Sumi yang masih bayi di dalam tong sampah dengan hanya berbalut lampin buruk. (MS 96)

- Datuk tua teringat akan Sumi yang sudah pandai merajuk dan bertanya tentang ayah dan ibunya kandungnya. (MS 97)

4. Dialog
- “Tanah ni tanah kerajaan, pak cik. Di tapak tanah ni akan dibina bangunan lapan puluh tingkat.”
“Tapi encik…”
“Tak ada tapi-tapinya lagi. Kalau saya kata pindah, pindah!” (MS 95)

5. Monolog dalaman
- Dia bertanya kepada dirinya lagi. Di manakah peri kemanusiaan warga kota? Di manakah keadilan yang selalu dilaung-laungkan? Dia tidak tahu. Dia juga tidak tahu di manakah haknya sebagai warga kota yang bernaung di bumi merdeka? Mana? Mana? Hatinya menjerit. (MS 96)
- Mungkin ada rezeki lebih hari ini Sumi. Nanti tuk belikan limau. Hatinya berbicara. (MS 97)

6. Monolog
- “Tunggu ya cu, tuk pulang ni!” Dia berbisik sendirian. (MS 99)

7. Suspens
- Langkahnya semakin cepat. Sesekali dia tersepak batu-batu di jalanan. Semakin hampir ke tempat itu semakin kuat bunyi buldozer dan semakin lemah tubuh tuanya. Langkahnya mati tiba-tiba. (MS 99)NILAI MURNI
1. Kasih sayang. Contohnya, datuk tua menyayangi Sumi dengan menjaganya dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri.
2. Pemurah. Contohnya, segelintir warga kota simpati dengan kesusahan yang dialami oleh datuk tua dengan bermurah hati menghulurkan sedekah.
3. Tabah. Contohnya, datuk tua tabah menghadapi dugaan hidup walaupun terpaksa bergelut dengan penderitaan hidup.
4. Kesyukuran. Contohnya, datuk tua sentiasa bersyukur dengan rezeki yang diterimanya hasil daripada meminta sedekah daripada orang lain.
5. Gigih. Contohnya, datuk tua yang telah berusia hampir 100 tahun dan bongkok pula masih gigih dalam mencari rezeki demi meneruskan hidupnya dan cucu kesayangannya walaupun pekerjaannya itu hanya mengemis di jalanan.
6. Bertanggungjawab. Contohnya, datuk tua telah menunaikan tanggungjawab dengan menjaga dan membesarkan Sumi yang telah dibuang oleh ibu bapanya di tong sampah.

AMANAT DAN PENGAJARAN
1. Kita hendaklah tabah menghadapi dugaan dan takdir hidup.
2. Kita perlulah gigih berusaha dalam melakukan sesuatu pekerjaan.
3. Kita mestilah bertimbang rasa dan mempunyai belas kasihan terhadap kesusahan orang lain.
4. Kita haruslah bertanggungjawab terhadap segala perbuatan dan tindakan kita.
5. Kita haruslah sentiasa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap rezeki yang diberikan kepada kita.
6. kita hendaklah memberi kasih sayang yang baik terhadap anak-anak.


GAYA BAHASA

1. Simile
- Hitam seperti malam. (MS 93)
- Hatinya bagai digamit untuk melangkah pantas. (MS 99)

2. Personifikasi.
- Hatinya menjerit. (MS 96)

3. Sinkof.
- “Tak ada tapi-tapinya lagi. Kalau saya kata pindah, pindah!” (MS 95)

4. Hiperbola.
- Mengalir air mata darah
- Matahari jam dua belas tegak di atas kepala, memanah mata tua. (MS 94)

Cerpen Seekor Manusia Seorang Binatang - Antologi Madu Ilmu
Seorang gadis bernama Zaniyah terlanjur dalam hubungannya dengan kekasihnya. Zaniyah yang hamil telah ditinggalkan oleh kekasihnya,Zaney. Zaniyah yang melahirkan anak di pinggir sungai Hutan Lembah Dara Terbelah telah meninggalkan bayinya di pinggir sungai tersebut. Apabila dia kemudiannya melihat seekor ibu monyet bergadai nyawa menyelamatkan anaknya,Zaniyah menjadi insaf,lantas kembali mendapatkan semula anak yangn telah ditinggalkannya itu.

Tema
Bertemakan tentang keinsafan seorang ibu yang terjebak dalam kancah maksiat
Contohnya: zaniyah merupakan seorang gadis yang hidup bebas sehingga terlanjur dengan kekasihnya zaney kemudiannya apabila dia disahkan hamil kekasihnya telah meninggalkannya .setelah beliau melahirkan anaknya ,zaniyah meninggalkan bayinya di pinggir sungai .tetapi zaniyah akhirnya sedar dan insaf apabila melihat seekor ibu monyet bergadai nyawa menyelamatkan anaknya.akhirnya zaniyah kembali mendapatkan anaknya.


Persoalan
1. pembuangan bayi yang tidak berdosa.contoh; zaniyah membuang ananaknya yang baru dilahirkan dipinggir sungai hutan lembah dara kerana tidak sanggup menanggung malu kerana anak yang dilahirkannya adalah anak luar nikah
2. kehamilan gadis tanpa ikatan perkahwinan,contoh;zaniyah hamil setelah menjalinkan hubungan dengan kekasihnya zaney tanpa ikatan perkahwinan
3. pergaulan bebas muda mudi,contoh; setelah zaniyah ditinggalkan kekasihnya zaniyah menjadi liar dengan berkawan dengan bohsia dan bohjan.
4. hubungan kasih saying dalam keluarga binatang ,contoh;kerana sangat menyayangi anaknya ibu monyet sanggup menggadaikan nyawanya demi untuk memastikan anaknya selamat daripada dibaham buaya
5. sikap ketidakbertanggungjawaban seorang lelaki,contoh; zaney merupakan buaya darat yang telah merosakkan zaniyah sehingga zaniyah hamil.sikap ketidakbertanggungjawab zaney ini terserlah apabila dia menghilangkan diri tanpa dikesan

Watak dan Perwatakan

Zaniyah
-watak utama
-seorang gadis liar,bohsia
-mementingkan budaya hedonisme
-pernah menjalinkan hubungan cinta dengan suami orang
-kemudian menjalinkan hubungan cinta dengan zaney sehingga mereka terlanjur
-hamil anak luar nikah
-membuang anaknya sebaik sahaja dilahirkan di pinggir sungai hutan lembah dara
-akhirnya insaf dan mengambil semula anaknya
-seorang yang sangat menjaga maruah diri,contohnya selepas melahirkan anak dia sanggup membuang anaknya kerana tidak mahu maruahnya rosak
-kuat semangat,berani,tabah,contohnya melahirkan anaknya seorang diri didalam hutan
-berasal dari kampong dan menetap dikota

Zaney
-mempunyai kekasih bernama zaniyah
-telah terlanjur dengan zaniyah
Lelaki yang tidak mahu bertanggungjawab dan akhirnya melarikan diri


Latar masyarakat/gambaran/imej/citra
1. masyarakat kota,contoh:zaniyah merupakan gadis kampong yang hidup mencari rezeki dikota
2. masyarakat yang terpengaruh dengan budaya hedonisme,contoh; zaniyah merupakan gadis liar yang hidup dengan mementingkan keseronokan seperti bergaul bebas lelaki dengan perempuan
3. masyarakat yang kejam,contoh zaniyah seorang yang kejam kerana sanggup membuang anaknya yang baru dilahirkan demi menjaga maruahnya
4. masyarakat yang tidak bertanggungjawab,contoh;zaney merupakan seorang lelaki yang tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan zaniyah setelah dia mendapat apa yang diingininya
5. masyarakat yang jahil tentang agama,contoh;zaniyah seorang gadis yang jahil tentang agama dengan membelakangkan garis panduan agama dengan terlibat dalam pergaulan bebas bohsia dan bohjan,terlanjur sehingga melahirkan anak dan cuba membuang anaknya itu
6. masyarakat haiwan yang penyayang dan sanggup bekorban,contoh; ibu monyet sangat menyayangi anaknya dan telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anaknya daripada dibaham buaya

Latar masa
berlaku pada waktu awal pagi ketika zaniyah melahirkan anaknya

Latar tempat
-di kota
-dipinggir sungai hutan lembah dara

Nilai kemanusiaan;
1. nilai kasih sayang.contoh;ibu monyet sangat menyayangi anaknya,buktinya ibu monyet sanggup menggadaikan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya dalam bahaya
2. nilai keinsafan,contoh; zaniyah insaf dan sedar akan dosanya yang membuang bayinya setelah menyaksikan ibu monyet sanggup menggadaikan nyawa menyelamatkan anaknya.akhirnya zaniyah pergi mengambil kembali anaknya
3. nilai pengorbanan,contoh; ibu monyet sanggup bekorban nyawa demi menyelamatkan anakn ya daripada dibaham buaya
4. nilai menjaga maruah,contoh;setelah melahirkan anak zaniyah membuang anaknya dan berazam ingin merantau jauh agar segala perbuatan terkutuknya tidak diketahui sesiapa
5. nilai simpati,contoh; zaney menasihati zaniyah supaya tidak menjalinkan hub ungan dengan suami orang
6. nilai ketabahan,contoh; zaniyah seorang yang tabah dan berani menghadapi saat-saat melahirkan anak seorang diri dihutan lembah dara walaupun risikonya tinggi

Mesej atau Pengajaran / Amanat/ iktibar
1. Kita mestilah insaf dan sedar setelah terlanjur melakukan dosa atau kesalahan ,contoh; zaniyah insaf dan sedar akan dosanya yang membuang bayinya setelah menyaksikan ibu monyet sanggup menggadaikan nyawa menyelamatkan anaknya.akhirnya zaniyah pergi mengambil kembali anaknya
2. sebagai manusia kita hendaklah menjaga tingkah laku dan menjaga batas-batas pergaulan antara lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim,contoh; zaniyah merupakan gadis liar yang mengamalkan pergaulan bebas sehingga terjebak dengan hubungan terlarang
3. kita janganlah mengamalkan hubungan tanpa ikatan perkahwinan,contoh;zaniyah dan zaney menjalinkan hubungan tanpa ikatan perkahwinan sehingga zaniyah hamil
4. kita hendaklah bertanggungjawab setelah merosakkan anak gadis orang,contoh;zaney menghilangkan diri setelah dia mendapat apa yang dia inginkan daripada zaniyah
5. kita mestilah menyayangi dan bekorban demi anak-anak,contoh; ibu monyet sangat menyayangi anaknya,buktinya ibu monyet sanggup menggadaikan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya dalam bahaya
6. kita hendaklah menjaga maruah diri apabila merantau jauh atau berjauhan dengan ibu bapa,contoh;zaniyah gadis kampong berhijrah ke kota mencari rezeki tetapi telah mencemarkan nama baik keluarganya dengan terlibat dalam pergaulan bebas sehingga melahirkan anak luar nikah

Teknik plot
1. teknik dialog contoh:”percayalah , zan.Dia tu dah punya bini,dah punya anak pun.Aku kesiankan kau.Sebagai seorang kawan,aku berkewajipan mengingatkan kau.’Zaney mempamerkan wajah simpatinya.hal 51
2. teknik pemerian .contoh;matanya yang kuyu dan cengkung diwajahnya yang pucat lesi itu masih merenungi aliran air sungai yang menghayutkan sampah sarap dan reba itu halaman 53
3. teknik imbas kembali,contoh;zaniyah terkenang kisah hitam bapa dan ibunya

No comments:

Post a Comment