Saturday, 28 January 2012


LATIHAN hIKAYAT SERI KELANTAN

Berdasarkan cerita Hikayat Seri Kelantan :
(a)Jelaskan lima latar masyarakat dalam cerita tersebut. [10 markah]
(b)Berikan dua sebab Siam menyerang Kerajaan Sultan Abdullah. [4 markah]
(c)Jelaskan tiga unsur kehebatan Tuan Puteri Sa’dung. [6 markah]


Skema Jawapan
a) latar Masyarakat

i. Masyarakat istana 1 markah
Cth : Raja Ibrahim/ Puteri Sa’dung/Sultan Abdullah 1 markah

ii.Masyarakat yang mempercayai bomoh/nujum/taib 1 markah
Cth : Raja Siam memanggil bomoh-bomoh untuk mengubati penyakit kayap dada Raja Siam. 1 markah

iii. Masyarakat yang terlalu mengikut nafsu 1 markah
Cth : Raja Abdullah memancung leher Puteri Sa’dung kerana marah /Raja Siam menyerang
Kota Jelasin kerana inginkan Puteri Sa’dung 1 markah 

iv. Masyarakat yang setia/menjaga maruah 1 markah
Cth : Puteri Sa’dung tidak mahu bersuamikan Raja Siam kerana dia isteri Raja Abdullah 1 markah

v.Masyarakat bawahan 1 markah
Cth : Tentera /hulubalang/ rakyat jelata 1 markah

b)Nyatakan dua sebab Siam menyerang kerajaan Raja Abdullah
i.Ingin memiliki Puteri Sa’dung/membawa Puteri Sa’dung ke Siam 2 markah

ii.Utusan Siam dimalukan oleh Raja Abdullah 2 markah

c)Jelaskan tiga unsur kehebatan Tuan Puteri Sa’dung

i.Kehebatan bermain senjata 2 markah

ii.Jampi serapah /serampah pinang Puteri Sa’dung menyebabkan penyakit kayap di dada Raja Siam 2 markah

iii.Dapat memindahkan Kota Jelasin semasa dikepung tentera Siam 2 markah
 
iv.Hidup semula setelah disapukan air mawar 2 markah

No comments:

Post a Comment